Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Programmet är nu under publicering och angivna tider är endast preliminära,. Vissa spår kommer att tillkomma.

Workshops och fördjupningar publiceras 14 mars

MIE -programmet kommer att publiceras här 28 mars.

Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår

Profilbild för Opening Keynote

Opening Keynote

David Novillo Ortiz, Jakob Forssmed, Tom Lawry, Renée Bengtsson
Måndag 22 maj 2023 15:00 - 17:00 Congress Hall
English

Profilbild för Vitalis invigning + keynotes

Vitalis invigning + keynotes

Acko Ankarberg Johansson, Gunilla Nordlöf, Patrik Sundström
Tisdag 23 maj 2023 09:00 - 10:00 .F-Expo
Svenska, Livesänd, Kort, Övrigt, Introduktion

Pedagogisk beskrivning av ICNP som del av Snomed CT

Jan Florin
Tisdag 23 maj 2023 10:30 - 11:00 A2
Omvårdnadsinformatik, Svenska, Förinspelat + På plats, Standard 25 min, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Studerande, Vårdpersonal, Dokumentation, Användbarhet

Nära vård – allt och ingenting! Östergötland gör det ogreppbara greppbart

Malin Skagerlund, Maria Malmberg, Åsa Karlsson
Tisdag 23 maj 2023 10:30 - 11:30 A3
Nära vård, Svenska, Livesänd, Utökad, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning

Tillsammans i informatikens tjänst - kunskapsstyrningen som möjliggörare

Erika Ericsson, Kristin SchoughBertilsson
Tisdag 23 maj 2023 10:30 - 12:00 A5
Beslutstöd / Kunskapsstyrning, Svenska, Förinspelat + På plats, Annat, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning, Dokumentation

Profilbild för Change management is needed to make management change

Change management is needed to make management change

Peter Daneryd
Tisdag 23 maj 2023 10:30 - 11:00 F1
AI, Svenska, Förinspelat + På plats, Standard 25 min, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Profilbild för Vård och omsorg på distans – är egenmonitorering något för kommunerna?

Vård och omsorg på distans – är egenmonitorering något för kommunerna?

Marie Hellholm, Kerstin Engman
Tisdag 23 maj 2023 10:30 - 12:00 F2
Workshops / Fördjupningar, Svenska, Enbart på plats, Workshop, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Kommun, Användbarhet, Etik

Profilbild för Sweden - a WHO Europe Demo Platform

Sweden - a WHO Europe Demo Platform

Andreas Lundqvist, Anthony Dedeu, Carl-Johan Hedberg
Tisdag 23 maj 2023 10:30 - 10:50 F3
Internationellt perspektiv på e-hälsa, English, Livesänd, Annat, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Kommun, Innovativ/forskning, Information/myndighet

Profilbild för Ofrivillig ensamhet- vad är din roll?

Ofrivillig ensamhet- vad är din roll?

Maria Pahlberg, Patrik Bergström
Tisdag 23 maj 2023 10:30 - 12:00 R2
Workshops / Fördjupningar, Svenska, Enbart på plats, Workshop, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Välfärdsutveckling, Kommun, Innovativ/forskning

Profilbild för Hur kan vi, med hjälp av interoperabilitet, skapa bättre hälsa? Med avstamp i fothälsa

Hur kan vi, med hjälp av interoperabilitet, skapa bättre hälsa? Med avstamp i fothälsa

Anneli Nöu, Helena Linge, Leif Sundberg, Rickard Brännvall, Thomas Magnusson, Ulla HellstrandTang, Zacharias Sjöberg
Tisdag 23 maj 2023 10:30 - 12:00 R5/6
Workshops / Fördjupningar, Svenska, Enbart på plats, Workshop, Övrigt, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Styrning/Förvaltning, Kommun, Appar, Informationssäkerhet, Information/myndighet

Utredningen om digital infrastruktur för hälsodata som nationellt intresse (S 2022:10)

Petter Wolff
Tisdag 23 maj 2023 10:45 - 10:55 .F-Expo
Hälsodata, Digital Infrastruktur Sverige, Svenska, Livesänd, Annat, Övrigt, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning, Kommun, Dokumentation, Juridik, Patientsäkerhet

Profilbild för Leveraging digital transformation for better health in Europe: Regional digital health action plan for the WHO European Region 2023–2030

Leveraging digital transformation for better health in Europe: Regional digital health action plan for the WHO European Region 2023–2030

David Novillo Ortiz
Tisdag 23 maj 2023 10:50 - 11:20 F3
Internationellt perspektiv på e-hälsa, English, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Information/myndighet

Profilbild för Hur kan Ena - Sveriges digitala infrastruktur användas som en bas för digitaliseringen av välfärden?

Hur kan Ena - Sveriges digitala infrastruktur användas som en bas för digitaliseringen av välfärden?

Daniel Antonsson
Tisdag 23 maj 2023 10:55 - 11:10 .F-Expo
Hälsodata, Digital Infrastruktur Sverige, Svenska, Livesänd, Annat, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Styrning/Förvaltning, Information/myndighet

Användning och nytta med ICNP i Snomed CT för dokumentation och uppföljning av omvårdnad

Erica Culp, Jan Florin
Tisdag 23 maj 2023 11:00 - 12:00 A2
Omvårdnadsinformatik, Svenska, Livesänd, Workshop, Verktyg för implementering, Introduktion, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Nytta/effekt, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Patientsäkerhet, Användbarhet

The use of artificial intelligence in mental health to support decision making

Hassan Auf, Jens Nygren, Lina Lundgren, Monika Nair, Petra Svedberg
Tisdag 23 maj 2023 11:00 - 11:30 F1
AI, English, Förinspelat + På plats, Standard 25 min, Verktyg för implementering, Fördjupning

A great pitch@vitalis

Tisdag 23 maj 2023 11:00 - 12:30 I utställningsområdet B03:70
Matchmaking & Event Area, Svenska, Enbart på plats

Krisberedskap för totalförsvaret utifrån erfarenheter från Ukraina

Jimmy Dale
Tisdag 23 maj 2023 11:00 - 11:30 Vitalis Open Stage (i utställningen)
Open Stage, Svenska, Enbart på plats

Profilbild för EHDS - Status och förhandlingsprocess

EHDS - Status och förhandlingsprocess

Fredrik Öhrn, Michel Silvestri
Tisdag 23 maj 2023 11:10 - 11:25 .F-Expo
Digital Infrastruktur Sverige, Hälsodata, Svenska, Livesänd, Standard 25 min, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Styrning/Förvaltning, Dokumentation, Juridik, Information/myndighet

Profilbild för Citizens' health data - Nordic initiatives

Citizens' health data - Nordic initiatives

Bengt Andersson
Tisdag 23 maj 2023 11:20 - 11:40 F3
Internationellt perspektiv på e-hälsa, English, Livesänd, Annat, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Välfärdsutveckling

Projekt prototyp ekosystem

Jenny Harrysdotter
Tisdag 23 maj 2023 11:25 - 11:40 .F-Expo
Hälsodata, Digital Infrastruktur Sverige, Svenska, Livesänd, Standard 25 min, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Personcentrering