Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Programmet är nu under publicering och angivna tider är endast preliminära,. Vissa spår kommer att tillkomma.

Workshops och fördjupningar publiceras 14 mars

MIE -programmet kommer att publiceras här 28 mars.

Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Masterclass

Masterclass en grundläggande eHälsoutbildning. Kursplanen är framtagen i samverkan med bl.a. e-Hälsomyndigheten, SKR, Vårdförbundet och Socialstyrelsen. Målet med utbildningen är att ge en ökad förståelse för eHälsoområdets möjligheter och risker. Efter utbildningen tilldelas du ett utbildningsbevis. Utbildningen är enbart möjlig genom fysiskt deltagande på Svenska Mässan.

eHälsofrågor är idag vardag för ett stort antal medarbetare inom vård och omsorg, och detta kräver att systemägare, administratörer och profession har ingående kunskap om bland annat informatik, lagar och etik. Medarbetarnas digitala kompetens är av stor vikt för att kunna bedriva god och säker vård. Masterclass arrangeras för sjunde året och har kompletterats med fler interaktiva moment och möjligheter till diskussion. De mest framstående experterna inom området undervisar.

Hur anmäler jag mig?
Masterclass ingår när du registrerar dig till konferensen. (Begränsat antal platser)

Alla programpunkter
Profilbild för Introduktion till kursen

Introduktion till kursen

Fredrik Öhrn, Jonas Vallgårda, Vivéca BusckHåkans
Torsdag 25 maj 2023 08:30 - 08:40 F3
Masterclass, Svenska, Livesänd, Introduktion, Utbildning (utbildningsbevis)

Block 1 eHälsa i vården- och omsorgens paradigmskifte

, Vivéca BusckHåkans
Torsdag 25 maj 2023 08:40 - 10:30 F3
Masterclass, Svenska, Livesänd, Introduktion, Utbildning (utbildningsbevis)

Vision e-hälsa 2025 och Interoperabilitet – Vad vill vi uppnå?

Maria Wegner
Torsdag 25 maj 2023 08:40 - 09:20 F3
Masterclass, Svenska, Livesänd, Introduktion, Utbildning (utbildningsbevis)

Profilbild för Hur påverkar paradigmskiftet våra arbetssätt?

Hur påverkar paradigmskiftet våra arbetssätt?

Helle Sörensen
Torsdag 25 maj 2023 09:20 - 09:50 F3
Masterclass, Svenska, Livesänd, Introduktion, Utbildning (utbildningsbevis)

Framtidens e-hälsa – hur påverkas vården och patienten?

Pia Leierdahl
Torsdag 25 maj 2023 09:50 - 10:20 F3
Masterclass, Svenska, Livesänd, Introduktion, Utbildning (utbildningsbevis)

Frågor och diskussion

Torsdag 25 maj 2023 10:20 - 10:30 F3
Masterclass, Svenska, Livesänd, Introduktion, Utbildning (utbildningsbevis)

Paus - Fika

Torsdag 25 maj 2023 10:30 - 10:50 F3
Masterclass, Svenska, Livesänd, Introduktion, Utbildning (utbildningsbevis)

Profilbild för Block 2 Juridik och etik

Block 2 Juridik och etik

Fredrik Öhrn
Torsdag 25 maj 2023 10:50 - 12:00 F3
Masterclass, Svenska, Livesänd, Introduktion, Utbildning (utbildningsbevis)

Etik vid användande av e-hälsa och välfärdsteknik

Evamaria Nerell
Torsdag 25 maj 2023 10:50 - 11:10 F3
Masterclass, Svenska, Livesänd, Introduktion, Utbildning (utbildningsbevis)

Aktuella rättsfrågor inom e-hälsa

Maria Jacobsson
Torsdag 25 maj 2023 11:10 - 11:30 F3
Masterclass, Svenska, Livesänd, Introduktion, Utbildning (utbildningsbevis)

Informationssäkerhet – en patientsäkerhets- och integritetsfråga

Marcus Nohlberg
Torsdag 25 maj 2023 11:30 - 11:50 F3
Masterclass, Svenska, Livesänd, Introduktion, Utbildning (utbildningsbevis)

Frågor och diskussion

Torsdag 25 maj 2023 11:50 - 12:00 F3
Masterclass, Svenska, Livesänd, Introduktion, Utbildning (utbildningsbevis)

Lunch - serveras i utställnigshallen

Torsdag 25 maj 2023 12:00 - 13:00 F3
Masterclass, Svenska, Livesänd, Introduktion, Utbildning (utbildningsbevis)

Block 3 Interoperabilitet - hur ska systemen prata med varandra?

Jonas Vallgårda
Torsdag 25 maj 2023 13:00 - 15:00 F3
Masterclass, Svenska, Livesänd, Introduktion, Utbildning (utbildningsbevis)

Profilbild för Nationella tjänster (NPÖ, Journalen, 1177 m. fl.) – hur påverkas patienten och vården

Nationella tjänster (NPÖ, Journalen, 1177 m. fl.) – hur påverkas patienten och vården

Sofie Zetterström
Torsdag 25 maj 2023 13:00 - 13:20 F3
Masterclass, Svenska, Livesänd, Introduktion, Utbildning (utbildningsbevis)

Profilbild för Regelverk kring medicinteknik och appar

Regelverk kring medicinteknik och appar

Sandra Sjöåker
Torsdag 25 maj 2023 14:20 - 14:40 F3
Masterclass, Svenska, Livesänd, Introduktion, Utbildning (utbildningsbevis)

Frågor och diskussion

Torsdag 25 maj 2023 14:40 - 14:50 F3
Masterclass, Svenska, Livesänd, Introduktion, Utbildning (utbildningsbevis)

Profilbild för Summering och avslutning

Summering och avslutning

Fredrik Öhrn, Jonas Vallgårda, Vivéca BusckHåkans
Torsdag 25 maj 2023 14:40 - 15:00 F3
Masterclass, Svenska, Livesänd, Introduktion, Utbildning (utbildningsbevis)