Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Panel –  Hur går vi vidare i Sverige?

Panel – Hur går vi vidare i Sverige? Har passerat

Tisdag 23 maj 2023 16:20 - 17:00 A4

Moderatorer: Ann Gustafsson, Lena Morgan
Paneldeltagare: Anna Östbom, Göran Petersson, Jesper Olsson, Mirjam Ekstedt

Spår: Hälsoappar

Diskussion kring frågorna:

Hur går vi vidare i Sverige?

Saknas nationell enhet som ansvarar för hantering/utvärdering?

Vem ansvarar för att det sker?

Vilka ska utvärdera?

Ämne

Regelverk och juridik

Språk

Svenska

Seminarietyp

Enbart på plats

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Nyckelord

Appar

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Ann Gustafsson

Ann Gustafsson Moderator

Utredare Vik. Internationell samordnare
Ehälsomyndigheten

Tidigare arbetat som arbetsterapeut och som affärsområdes ansvarig inom området välfärdsteknik och digitalisering inom hälso – och vård samt socialtjänst. Ser nyttan av digitala verktyg och vill att nya arbetssätt uppmärksammas och implementeras inom hälso – och vård samt socialtjänst.

Profilbild för Lena Morgan

Lena Morgan Moderator

Projektledare
Svenska institutet för standarder

Biomedicinsk analytiker som arbetar med internationell standardisering inom medicinsk diagnostik, hälsoinformatik, precisionsmedicin och veterinärmedicin som projektledare på Sektionen för Hälsa, vård och omsorg på Svenska institutet för standarder.

Profilbild för Anna Östbom

Anna Östbom Paneldeltagare

Senior advisor
Sveriges Kommuner Regioner

Arbetar på SKR som handläggare och har varit med att utveckla tjänsten Stöd och behandling som är en av 1177 tjänster som idag har mer än 400 olika program som erbjuds till patienter. Jag var med och startat upp kompetensgruppen som granskade internetbaserade program som finns på plattformen.

Profilbild för Göran Petersson

Göran Petersson Paneldeltagare

Professor, specialistläkare
eHealth Institute, Linneaus University

Forskare inom klinisk informatik

Profilbild för Jesper Olsson

Jesper Olsson Paneldeltagare

Sakkunnig digitalisering
Swedish Medtech

Arbetar vid Swedish Medtech som Sakkunnig inom digitalisering. Är intresserad av hur medicinteknik kan komma till bättre nytta för patienter och vårdgivare i omställningen till nära vård. Detta omfattar att arbeta med hinder och möjliggörare i flera steg. Särskilt fokus på standarder, statlig styrning, EHDS, kliniska prövningar, forksning, interoperabilitet och praktisk implementering i vardagen m.m.
Har en bakgrund från SKR med bla Öppna jämförelser och verktyg för ledarskap och utveckling. Varit sakkunnig på Socialdepartementet, arbetat som utvecklingsansvarig på Myndigheten för Vård och omsorgsanalys liksom i staben och på samordningskansliet vid Ehälsomyndigheten. Kommer senast från Tamro som strategisk affärsutvecklare. Är sjuksköterska och doktor i medicinsk innovation, ledning och förbättringskunskap från KI

Profilbild för Mirjam Ekstedt

Mirjam Ekstedt Paneldeltagare

Professor, sjuksköterska
Linnéuniversitetet

Mirjam Ekstedt är professor i vårdvetenskap och vetenskaplig ledare för forskargruppen ReAction vid institutionen för Hälsa och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet i Kalmar/Växjö och affilierad forskare vid LIME, Karolinska Institutet. Hennes forskning fokuserar på hur resilienta system på mikro, meso och makronivå främjar kontinuitet och säker vård genom vårdförloppet för personer med komplexa vårdbehov och kroniska sjukdomstillstånd. Forskningen handlar bland annat om att testa och implementera patientrapporterade mått, digitala tjänster och arbetsprocesser som stödjer teamsamverkan och kommunikation samt tillgodoser patienters och anhörigas engagemang i hälsofrämjande aktiviteter och egenvård.