Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Digital kostregistrering - hur jobbar vi med det i vardagen

Digital kostregistrering - hur jobbar vi med det i vardagen Har passerat

Tisdag 23 maj 2023 13:30 - 13:50 A4

Föreläsare: Helle Sörensen, Therese Norbäck

Spår: Hälsoappar

Under hösten 22 och våren 23 har lösning för digital kostregistrering rullats ut i verksamheterna inom särskild boende i Östersunds kommun. Lösningen är vad vi vet i dagsläget enda lösning som är anpassad för kommunal vård och omsorg. Vi kommer visa hur det fungera i vardagen och vad är personalens upplevelse av lösningen. Vad har varit lätt, vad har varit svårt, vart är vi idag och vad är näste steg...

Ämne

Kommunal eHälsa

Språk

Svenska

Seminarietyp

Enbart på plats

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Kommun
Dokumentation
Appar
Användbarhet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Helle Sörensen

Helle Sörensen Föreläsare

Projekt-och utvecklingsledare
Östersunds Kommun /SKR Kompetenscenter välfärdsteknik

Helle Sörensen har mer än 20 års erfarenhet som sjuksköterska, utbildat i Danmark och har arbetat som sjuksköterska i 3 olika nordiska länder samt på Grönland, senaste 17 åren i Sverige främst inom området äldre och deras utmaningar. Från förstalinjens chef på särskild boende för äldre till projekt- och utvecklingsledare med fokus på vårddokumentation, förändringsledning och implementering av ny teknik som stödjer förlängt boende i hemmet och vårdkvalitet. Under 3 år huvudprojektledare för EU-finansierat Interregprojekt VälTel 2.0.
Under 2023 uppdrag för Kompetenscenter välfärdsteknik på SKR.

Brinner för att ny teknik, metoder och arbetssätt skall stödja och främja det hälsofrämjande arbete både för medborgare och medarbetare och alltid med mål att det skall ge nytta för dem vi är till för.

Profilbild för Therese Norbäck

Therese Norbäck Föreläsare

Verksamhetsutvecklare
Östersunds kommun

Har arbetat i Östersunds kommun i 7 år, kom tidigare från den privata vårdsektorn. Har mer än 20 års erfarenhet inom vård- och omsorg, allt från undersköterska, första linjens chef till i dag då jag arbetar som verksamhetsutvecklare med fokus på särskilt boende och hemtjänst.
Mitt uppdrags som verksamhetsutvecklare innebär bla att jag stödjer verksamheterna i införandet av nya arbetssätt och nya verktyg.