Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Hälsoappar och regelverk

Hälsoappar och regelverk Har passerat

Tisdag 23 maj 2023 14:35 - 15:00 A4

Föreläsare: Sandra Sjöåker

Spår: Hälsoappar

Det finns i dag hundratusentals hälsoappar på marknaden. De riktar sig mot olika användargrupper, både vårdpersonal och direkt mot enskilda individer. Hälsoappar är långt ifrån en enhetlig grupp av programvaror med ett användningsområde som sträcker sig från enkla livsstilsappar till komplexa medicintekniska produkter.


Det är viktigt att den som använder en hälsoapp ska kunna vara trygg med att den är säker och att den ger de effekter som tillverkaren påstår. Beroende på vad tillverkaren av en hälsoapp avser att den ska användas till kan den därför behöva uppfylla olika regelverk som ställer krav både på själva apparna och på användningen av dem.


Men det finns olika brister. Det finns gråzoner mellan de olika regelverken som gör att hälsoappar ibland faller emellan. Regelverken lämnar också utrymme för tolkningar och det är inte alltid lätt att skaffa den kunskap som behövs för att kunna göra rätt – vare sig man är tillverkare, vårdpersonal eller patient. Läkemedelsverket försöker här räta ut en del frågetecken.

Ämne

Lagstiftning

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Tekniker/IT/Utvecklare
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Nyckelord

Nytta/effekt
Appar
Juridik
Information/myndighet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Sandra Sjöåker

Sandra Sjöåker Föreläsare

Utredare, Enheten för medicinteknik
Läkemedelsverket

Tillsynsutredare som arbetar på Läkemedelsverkets enhet för medicinteknik i gruppen Kontroll. Gruppen ansvarar för tillsynen av de ekonomiska aktörerna (tillverkare, auktoriserad representant, importör, distributör). Tillhör de utredare som har ett särskilt ansvar för mjukvara, både medicinteknik och nationella medicinska informationssystem.
Har ingått i den arbetsgrupp som tagit fram de uppdaterade föreskrifterna för nationella medicinska informationssystem, och deltar nu också i arbetet med ny vägledning.
Innan arbetet på Läkemedelsverket har Sandra lång erfarenhet av arbete med olika vårdinformationssystem.