Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Hälsoappar – vilka kan jag rekommendera till patienter?

Hälsoappar – vilka kan jag rekommendera till patienter? Har passerat

Tisdag 23 maj 2023 13:50 - 14:10 A4

Föreläsare: Caroline Eklund, Petra von Heideken Wågert

Spår: Hälsoappar

Idag finns en mängd olika hälsoappar för mobiltelefon och surfplatta som har potential att stödja personers hälsorelaterade beteendeförändringar och självhantering av sjukdom. Somliga har utvecklats och utvärderats i forskning och andra har utvecklats av andra aktörer och de flesta innehåller beteendeförändringstekniker som kan vara en viktig del för att förändra och stödja olika livsstilsrelaterade beteenden. Dessa hälsoappar skulle kunna utgöra ett komplement till de råd som patienten får med sig från hälso- och sjukvården vad gäller livsstilsrelaterade beteendeförändringar och apparna kan även användas för att ge information, stötta genomförande och vidmakthållande eller följa och utvärdera beteendeförändringar.

I ett pågående projekt vid Mälardalens universitet översätts och utvärderas den svenska versionen av Mobile App Rating Scale (MARS) som ger en omfattande och flerdimensionell utvärdering av hälsoappars kvalitet. Skalan skulle kunna användas som en del för att utvärdera hälsoappars kvalitet men det krävs en mer omfattande modell för kvalitetsgranskning av hälsoappar för att kvalitetssäkringen ska kunna implementeras inom en hälso- och sjukvårdskontext, utifrån exempelvis informationssäkerhet (GDPR).

Utvärderade hälsoappar som bedöms hålla god kvalitet och är säkra utifrån gällande lagstiftning, skulle kunna sammanställas i en webb-portal som är tillgänglig för hälso- och sjukvårdspersonal för att kunna välja de hälsoappar med god kvalitet och evidens för att stötta patienters livsstilsrelaterade beteendeförändringar. Hur webb-portalen ska utformas och implementeras planeras att studeras i ett kommande projekt.

Ämne

Regelverk och juridik

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Verksamhetsutveckling
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Nyckelord

Test/validering
Appar

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Caroline Eklund

Caroline Eklund Föreläsare

Fil Dr i Fysioterapi
Mälardalens universitet

Jag är forskare och forskar kring hälso- och välfärdsteknik, framförallt appar som stöttar hälsorelaterade beteendeförändringar och implementering av hälso- och välfärdstekniska appar inom offentlig sektor.

Profilbild för Petra von Heideken Wågert

Petra von Heideken Wågert Föreläsare

Professor Fysioterapi
Mälardalens universitet

Jag är professor i Fysioterapi vid Mälardalens universitetet, projektledare för Fik@rummet och vetenskaplig ledare för Center för välfärdsförändring. Jag forskar om äldres hälsa, beteendeförändring och hälso- och välfärdsteknik.