Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Läkemedel

Alla programpunkter

Filter

Plats

Ämne

Språk

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens

Profilbild för Individdata på läkemedel administrerade utan receptförskrivning, baserat på rutinregistrering i sjukvårdens IT-system

Individdata på läkemedel administrerade utan receptförskrivning, baserat på rutinregistrering i sjukvårdens IT-system

Rolf Gedeborg
Onsdag 24 maj 2023 10:30 - 11:00 A6
Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd, Läkemedel, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Övrigt, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Information/myndighet, Användbarhet

Profilbild för Hur kan artificiell intelligens bidra till bättre läkemedelsanvändning?

Hur kan artificiell intelligens bidra till bättre läkemedelsanvändning?

Tora Hammar
Onsdag 24 maj 2023 11:00 - 11:30 A6
Läkemedel, Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Innovativ/forskning, Patientsäkerhet

Profilbild för NLL - från lagstiftning till vårdens verklighet.

NLL - från lagstiftning till vårdens verklighet.

Markus Bylund, Mikael Hoffmann
Onsdag 24 maj 2023 11:30 - 12:00 A6
Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd, Läkemedel, Svenska, Enbart på plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet, Användbarhet

Profilbild för Läkemedelsbokens nya webbplats

Läkemedelsbokens nya webbplats

Jerry Hedlund, Miriam Entesarian Matsson, Sofie Schwan
Onsdag 24 maj 2023 13:00 - 14:00 R2
Workshops / Fördjupningar, Läkemedel, Svenska, Enbart på plats, Workshop, Inspiration, Fördjupning, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Information/myndighet, Användbarhet

Profilbild för Information och kunskap från Läkemedelsverket - hur vill du ha det?

Information och kunskap från Läkemedelsverket - hur vill du ha det?

Karin Gårdmark Östh
Onsdag 24 maj 2023 14:00 - 15:00 R2
Läkemedel, Workshops / Fördjupningar, Svenska, Enbart på plats, Workshop, Övrigt, Fördjupning, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Information/myndighet

Profilbild för Hur skapar vi tillsammans förutsättningar för implementering av Nationella läkemedelslistan?

Hur skapar vi tillsammans förutsättningar för implementering av Nationella läkemedelslistan?

Anette Aronsson, Pia Venäläinen
Torsdag 25 maj 2023 08:30 - 09:00 F6
Läkemedel, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Informationssäkerhet, Information/myndighet, Användbarhet

Profilbild för Patientanpassad text till doseringsanvisningen

Patientanpassad text till doseringsanvisningen

Anette Guy-James, Annika Forsén, Annika Ljung, Theoharis Nalmpantidis
Torsdag 25 maj 2023 09:00 - 09:30 F6
Läkemedel, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Patientsäkerhet, Information/myndighet

Profilbild för Nu har vi (nästan) anpassat till nationella läkemedelslistan!

Nu har vi (nästan) anpassat till nationella läkemedelslistan!

Azin Azadmehr, Ylva Andersén
Torsdag 25 maj 2023 09:30 - 10:00 F6
Läkemedel, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Kommun, Patientsäkerhet, Användbarhet

Profilbild för En gemensam digital infrastruktur i Sverige

En gemensam digital infrastruktur i Sverige

Jakob Algulin, Markus Bylund
Torsdag 25 maj 2023 10:30 - 10:55 F6
Läkemedel, Svenska, Enbart på plats, Annat, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Information/myndighet

Profilbild för  Hur närmar vi oss visionen om säkrare läkemedelsanvändning? Exempel från särskilt boende för äldre (SÄBO) ​

Hur närmar vi oss visionen om säkrare läkemedelsanvändning? Exempel från särskilt boende för äldre (SÄBO) ​

Birgit Eiermann, Malin Sandberg
Torsdag 25 maj 2023 10:55 - 11:20 F6
Läkemedel, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet

Profilbild för Nationella gemensamma läkemedelslistor i de Nordiska länderna  /   Shared medication lists in the Nordic countries

Nationella gemensamma läkemedelslistor i de Nordiska länderna / Shared medication lists in the Nordic countries

Anette Vik Jøsendal, Cille Bülow, Tora Hammar, Unn Sollid Manskow
Torsdag 25 maj 2023 11:20 - 11:45 F6
Läkemedel, English, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Användbarhet

Profilbild för Forskning om utmaningar med informationshantering i läkemedelsprocessen - med och utan Nationella läkemedelslistan

Forskning om utmaningar med informationshantering i läkemedelsprocessen - med och utan Nationella läkemedelslistan

Tora Hammar
Torsdag 25 maj 2023 13:00 - 13:30 F6
Läkemedel, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Användbarhet

Profilbild för Hur mycket läkemedel finns det? Var?

Hur mycket läkemedel finns det? Var?

Kristine Thorell Granebring, Therese Ringbom
Torsdag 25 maj 2023 13:30 - 14:00 F6
Läkemedel, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Information/myndighet

Profilbild för Är läkemedlet jag ska ordinera restanmält?

Är läkemedlet jag ska ordinera restanmält?

Birgit Eiermann, Pia Carlstedt
Torsdag 25 maj 2023 14:00 - 14:30 F6
Läkemedel, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Fördjupning, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Nytta/effekt, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet, Information/myndighet