Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Hälsoappar - Inledning och definition

Hälsoappar - Inledning och definition Har passerat

Tisdag 23 maj 2023 13:00 - 13:10 A4

Föreläsare: Björn Erik Erlandsson

Spår: Hälsoappar

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Nyckelord

Appar

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Björn Erik Erlandsson

Björn Erik Erlandsson Föreläsare

Professor, Senior Advisor
KTH/CBH/MTH

Teknologie Dr från Chalmers tekniska högskola, Göteborg, Sverige, inom området Tillämpad elektronik. Numera Senior Advisor och Föreståndare för Jonasson Center för Medicinsk Avbildning, Skolan för Kemi, Bioteknologi och Hälsa, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, tidigare Vice Dekan för Skolan för Teknik och Hälsa vid KTH mellan 2012 – 2016.
Erfarenheter från forskning och utveckling, kvalitetsstyrning och regulatoriska frågor från internationella medicintekniska företag, Siemens och Nobel Industrier. Tidigare verksamhetschef vid Medicinsk informatik och teknik, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå och Akademiska sjukhuset, Uppsala och även professor i medicinsk teknik vid dessa universitet.
Engagerad i standardiseringsarbetet inom medicinsk teknik och medicinsk informatik, ordförande i SIS/. Sedan augusti 2017 Convenor i ISO/TC215 Health informatics standardization, WG1. Ordförande och styrelsemedlem i HL7 Sweden. Tidigare ordförande i Svensk Förening för Medicinsk Informatik (SFMI). Medlem i Sektionen för Medicinsk teknik och fysiks certifieringskommitté (MTF). Tidigare medlem i vetenskapligt råd vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Expert i Statens Haverikommission 2011-2013: Slutrapport RO 2013: 02, Dödsfall på hjärtklinikens hjärtintensivavdelning N25 vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Stockholms län. Senior rådgivare för Huddinge Kommun mellan 2016 - för utvecklingen av en ny gymnasieskola, Widerströmska gymnasiet, med inriktning på naturvetenskap, teknik inklusive ett fjärde år i medicinsk teknik (gymnasieingenjör), omvårdnad och ekonomi.