Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår

OmvårdnadsinformatikMasterclassAv kliniker, för klinikerNordiskt fokusEgenmonitoreringInformatik/semantikLäkemedelHälsodataStandardisering - Från storpolitik till vårdens vardag - nordiskt och professionsperspektivHälsoapparInternationellt perspektiv på e-hälsaAISpråket i hälso- och sjukvårdenRegelverk och juridikInformationssäkerhetNorthern Excellence in Online RecordsJämlik hälsaEuropean Health Data Space, EHDS Reimbursement and market access for digital solutions VälfärdsteknikSocialtjänst / äldreomsorg / kommunReal Life Evidence i Digital vårdDigital Infrastruktur SverigeKliniska stöd / Kunskapsstyrning / BeslutstödPatientdelaktighet / UXKvalitetsregister - Nu och i framtiden.Införande / FörändringsledningInnovationNära vårdOpen Seminar AreaOpen StageWorkshops / FördjupningarBefolkningsdata/population based healthDigitalisering i en orolig tidSwedish Digital Health on the international stageMatchmaking & Event AreaMIE: Health information systemsMIE: Sensors, signals and Imaging InformaticsMIE: Special Topic: Caring is Sharing - exploiting value in data for health and innovationMIE: Decision supportMIE: Human Factors and organizational issuesMIE: Knowledge and Information representation and modelingMIE: Societal aspectsMIE: Citizen health informaticsMIE: BioinformaticsMIE: Patient recordsMIE: EducationMIE: TelehealthMIE: Public Health and Epidemiology InformaticsMIE: Natural Language ProcessingMIE: VisualizationMIE: PostersMIE: Nursing Informatics Day

Filter

Plats

Ämne

Språk

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens

Profilbild för Språket i klassifikationer

Språket i klassifikationer

Gunnar Henriksson
Tisdag 23 maj 2023 13:00 - 13:30 J1
Språket i hälso- och sjukvården, Informatik/semantik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Fördjupning, Verksamhetsutveckling, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Styrning/Förvaltning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Informationssäkerhet

eHealth Matchmaking

Tisdag 23 maj 2023 13:00 - 15:00 Matchmaking & Event Area
Matchmaking & Event Area, Svenska, English, Enbart på plats

Profilbild för Säker digital kommunikation – hur skapar vi ökad nytta i framtiden?!

Säker digital kommunikation – hur skapar vi ökad nytta i framtiden?!

Viktoria Hagelstedt, Annika Liljegren, Caroline Hagberg, Malin Domeij
Tisdag 23 maj 2023 13:00 - 14:30 R17/18
Workshops / Fördjupningar, Svenska, Enbart på plats, Workshop, Inspiration, Fördjupning, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Kommun, Informationssäkerhet, Information/myndighet, Användbarhet

Profilbild för Implementation of technologies to support well-being, ageing and care at home

Implementation of technologies to support well-being, ageing and care at home

Heidi Anttila, Minna Koivuniemi, minna liisa Luoma, Petri Heikkinen
Tisdag 23 maj 2023 13:00 - 14:30 R2
Workshops / Fördjupningar, English, Enbart på plats, Workshop, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Profilbild för Dubbelt så många kliniska studier - till hälften av kostnaden

Dubbelt så många kliniska studier - till hälften av kostnaden

Jonathan Ilicki
Tisdag 23 maj 2023 13:00 - 13:15 Vitalis Open Stage (i utställningen)
Open Stage, Svenska, Enbart på plats

Profilbild för Hälsodata mellan olika vårdgivare och system – hur löser vi dataöverföringen utan inlåsning?

Hälsodata mellan olika vårdgivare och system – hur löser vi dataöverföringen utan inlåsning?

Daniel Forslund, Gunilla Englund, Jesper Olsson, Peter Kjäll
Tisdag 23 maj 2023 13:10 - 13:40 .F-Expo
Hälsodata, Svenska, Livesänd, Annat, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Etik

Profilbild för Värmland – hur skapar vi kvalitetssäkrade hälsoappar?

Värmland – hur skapar vi kvalitetssäkrade hälsoappar?

Mari Banck, Marie Granander
Tisdag 23 maj 2023 13:10 - 13:30 A4
Hälsoappar, Svenska, Förinspelat + På plats, Annat, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Appar

Profilbild för The Nordic Council of Minister’s work on e-health Standardization.

The Nordic Council of Minister’s work on e-health Standardization.

Marianne LodvirHemsing
Tisdag 23 maj 2023 13:10 - 13:25 F2
Standardisering - Från storpolitik till vårdens vardag - nordiskt och professionsperspektiv, Nordiskt fokus, Svenska, Enbart på plats, Annat, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Välfärdsutveckling, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Information/myndighet

Profilbild för Vård- och omsorgskollen - ett  verktyg för personcentrerad uppföljning i nära vård

Vård- och omsorgskollen - ett verktyg för personcentrerad uppföljning i nära vård

Britta Engvall, Dagmar Schröder, Elisabeth Adamsson, Kristina Luhr, Sarah Lundberg, Åsa Rydberg, Helena Henningson, Kristina Malmsten
Tisdag 23 maj 2023 13:20 - 14:10 A3
Nära vård, Svenska, Livesänd, Annat, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Personcentrering

Profilbild för Egenmonitorering i verkligheten

Egenmonitorering i verkligheten

Henrik Modin, Lisa Bylander
Tisdag 23 maj 2023 13:20 - 13:35 Vitalis Open Stage (i utställningen)
Open Stage, Svenska, Enbart på plats

Profilbild för European Health Data Space (EHDS) - en drivkraft för standarder inom e-hälsa och hälsodata

European Health Data Space (EHDS) - en drivkraft för standarder inom e-hälsa och hälsodata

Michel Silvestri
Tisdag 23 maj 2023 13:25 - 13:35 F2
Standardisering - Från storpolitik till vårdens vardag - nordiskt och professionsperspektiv, Nordiskt fokus, Svenska, Förinspelat + På plats, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Innovativ/forskning, Juridik, Informationssäkerhet, Information/myndighet, Etik

Mappning av regionalt framtagna vårdplaner mot ICNP och Snomed CT

Catrin Björvell, Henna Haapa Hybinette
Tisdag 23 maj 2023 13:30 - 14:00 A2
Omvårdnadsinformatik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Dokumentation

Profilbild för Digital kostregistrering - hur jobbar vi med det i vardagen

Digital kostregistrering - hur jobbar vi med det i vardagen

Helle Sörensen, Therese Norbäck
Tisdag 23 maj 2023 13:30 - 13:50 A4
Hälsoappar, Svenska, Enbart på plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Kommun, Dokumentation, Appar, Användbarhet

Profilbild för Digifysisk nära vård + kunskapsstyrning = sant?

Digifysisk nära vård + kunskapsstyrning = sant?

Magnus Röjvall
Tisdag 23 maj 2023 13:30 - 14:00 A5
Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Välfärdsutveckling, Personcentrering, Patientsäkerhet

Profilbild för Krisberedskap -  Tänka snabbt och Långsamt

Krisberedskap - Tänka snabbt och Långsamt

Torsten Bernström
Tisdag 23 maj 2023 13:30 - 14:00 A6
Digitalisering i en orolig tid, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning, Informationssäkerhet, Information/myndighet

Profilbild för Regulatory AI and data science at the Swedish Medical Products Agency

Regulatory AI and data science at the Swedish Medical Products Agency

Gabriel Westman
Tisdag 23 maj 2023 13:30 - 14:00 F1
AI, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Övrigt, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Test/validering, Information/myndighet

Profilbild för Software based medical devices as tools for innovating treatment pathways

Software based medical devices as tools for innovating treatment pathways

Katrina Laks
Tisdag 23 maj 2023 13:30 - 14:00 F3
Innovation, English, Livesänd, Presentation, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Personcentrering, Innovativ/forskning

Profilbild för Jakten på äldreomsorgens digitalisering

Jakten på äldreomsorgens digitalisering

Michael Ländin
Tisdag 23 maj 2023 13:30 - 14:00 F5
Välfärdsteknik, Svenska, Livesänd, Presentation, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Kommun

Profilbild för Språket i Snomed CT

Språket i Snomed CT

Emma Hultén
Tisdag 23 maj 2023 13:30 - 14:00 J1
Språket i hälso- och sjukvården, Informatik/semantik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Fördjupning, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Innovativ/forskning, Dokumentation, Patientsäkerhet, Användbarhet

Profilbild för European Health Data Space (EHDS) – opportunities and challenges in relation to standardization – Danish perspective and measures

European Health Data Space (EHDS) – opportunities and challenges in relation to standardization – Danish perspective and measures

Frederik Endsleff, Jeanett Fleron
Tisdag 23 maj 2023 13:35 - 13:50 F2
Nordiskt fokus, Standardisering - Från storpolitik till vårdens vardag - nordiskt och professionsperspektiv, English, Förinspelat + På plats, Panel, Orientering, Avancerad, Chef/Beslutsfattare, Innovativ/forskning, Juridik, Information/myndighet