Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för European Health Data Space (EHDS) - en drivkraft för standarder inom e-hälsa och hälsodata

European Health Data Space (EHDS) - en drivkraft för standarder inom e-hälsa och hälsodata Har passerat

Tisdag 23 maj 2023 13:25 - 13:35 F2

Föreläsare: Michel Silvestri

Spår: Nordiskt fokus, Standardisering - Från storpolitik till vårdens vardag - nordiskt och professionsperspektiv

Presentationen beskriver kortfattat vad EHDS är i form av lagförslag men också som internationell digital infrastruktur med effekt på bland annat standarder, specifikationer och utbytesformat för hälsodata (European Electronic Health Record exchange Format, EEHRxF) även på nationell nivå. En aktuell lägesrapport ges även från pågående EU-förhandlingar om lagförslaget där Sverige som ordförandeland under första halvåret 2023 leder detta arbete i ministerrådets arbetsgrupp (Working Party on Public Health). En sammanfattning ges även av de EU-projekt såsom X-eHealth, Joint Action TEHDAS (Towards the European Health Data Space) där EHDS redan nu tar form, samt framtida Joint Action 09 under finansieringsprogrammet EU4Health. Dessa projekt förbereder för primär- och/eller sekundäranvändning av hälsodata.

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Välfärdsutveckling
Styrning/Förvaltning
Innovativ/forskning
Juridik
Informationssäkerhet
Information/myndighet
Etik

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Michel Silvestri

Michel Silvestri Föreläsare

Enhetschef, Samordningsavdelningen
E-hälsomyndigheten

Michel är verksam främst inom internationell samverkan, bland annat flera EU-projekt med koppling till hälsodataområden såsom European Health Data Space (EHDS) men även under Nordiska ministerrådet, såsom Nordic Health Data Commons. På nationell nivå är Michel sammankallande i Samverkansgrupp Standarder inom Vision e-hälsa 2025, och har lett arbetet med regeringsuppdrag rörande nationellt hälsodatautrymme för bilddiagnostik.