Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Digifysisk nära vård + kunskapsstyrning = sant?

Digifysisk nära vård + kunskapsstyrning = sant? Har passerat

Tisdag 23 maj 2023 13:30 - 14:00 A5

Föreläsare: Magnus Röjvall

Spår: Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd

En storskalig digifysisk näravårdomställning har börjat: Vi skiftar till proaktiv, digital ingång för uppföljning av kronisk sjukdom. 

Vi kan nu lämna reaktiva och manuella arbetssätt bakom oss, och på ett bättre sätt hjälpa halva befolkningen som har kronisk sjukdom. I föreläsningen  beskrivs hur det kan ske i ordinarie primärvård med hjälp av 4 primärvårdsanpassade verktyg: en digital kommunikationsplattform + automatiserad dataöverföring + ett kvalitetssystem + ett integrerat beslutstöd. Vi har nu bättre möjligheter än tidigare att faktiskt ägna vår tid åt det vi är utbildade för: bedömning, prioritering och behandling - oavsett kontakttyp - och praktiskt använda oss av kunskapsstyrningens arbete för en jämlik vård.


Ämne

Införande

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Välfärdsutveckling
Personcentrering
Patientsäkerhet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Magnus Röjvall

Magnus Röjvall Föreläsare

Regional medicinsk chef Capio Närsjukvård, ordf RPO primärvård Stockholm Gotland
Regional medicinsk chef Capio Närsjukvård, ordf RPO primärvård Stockholm Gotland

-