Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Språket i klassifikationer

Språket i klassifikationer Har passerat

Tisdag 23 maj 2023 13:00 - 13:30 J1

Föreläsare: Gunnar Henriksson

Spår: Informatik/semantik, Språket i hälso- och sjukvården

I en diagnosklassifikation representeras sjukdomar, skador och andra hälsotillstånd  av unika koder. För varje kod krävs en språklig beskrivning. Den måste vara begriplig för läsaren och samtidigt vara exakt, otvetydig och tydlig. Det är särskilt viktigt att texten till en kod inte kan sammanblandas med  texter till andra koder. Texten och strukturen i en klassifikationen kan ibland förefalla en smula förvirrande. De områden som kan vara lite svåra att förstå kommer att särskilt belysas. Gunnar kommer att beskriva  relationen mellan medicinskt fackspråk,   terminologier och klassifikationer avseende diagnoser och operationer. Vad som skiljer en terminologi  från en klassifikation kommer att belysas. 


Ämne

Klinisk informatik och semantik

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Verksamhetsutveckling
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Nyckelord

Styrning/Förvaltning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Dokumentation
Informationssäkerhet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Gunnar Henriksson

Gunnar Henriksson Föreläsare

Läkare Pensionerad Kirurg, Nosolog

Har varit föredragande läkare i klassifikationsfrågor i ca 20 år. Framförallt i frågor rörande KKÅ97 men även ICD10. Tidigare medlem i WHO Morbidity reference group. Tidigare Svensk representant till Nordiskt WHO center. Med WHO arbetat med ICD11 uppdatering och var medlem i Neoplasm TAG (target advisory group) . Numera pensionär men håller en del kurser i Sverige och utomlands senast på Malta. Har flyttat hemorrojderna i ICD10 från kapitel I till Kapitel K en bedrift få inser storheten av.