Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Krisberedskap -  Tänka snabbt och Långsamt

Krisberedskap - Tänka snabbt och Långsamt Har passerat

Tisdag 23 maj 2023 13:30 - 14:00 A6

Föreläsare: Torsten Bernström

Spår: Digitalisering i en orolig tid

tankarna kring att Tänka Snabbt och Långsamt (Ref. Daniel Kahneman med boken med samma namn) kommer presentationen att lyfta fram vad som kännetecknar ett lyckat arbete med krisberedskap som står sig stabilt över tiden. Utmaningarna är delvis av en annan sort en vad trauma-teamet har att hantera. En långsam och stegvis uppbyggd krisberedskap kräver;

  • Att man fokuserar på kultur. Det är ett visst typ av ”Mindset” som kräva för att hålla krismedvetande uppe över lång tid – utan att man slappnar av, utan att effekt rinner bort.
  • Det krävs kontinuerlig och kreativ (!) ständig uppdatering och anpassning av krisberedskap utifrån förändrade förutsättningar och påverkansfaktorer
  • Utbildning – anpassad för de förhållanden som gäller i vårdlinjen men även med sidoordnade funktioner, myndigheter och instanser.
  • Träning och Simulering – scenarioövningar


Konkret kommer vi lyfta fram och exemplifiera utifrån tre aspekter – applicerat på vård och hälsa.

  • KULTUR – hur man bygger upp och utvecklar en krisberedskaps kultur. Vad ska man väga in? Hur balanserar man inställningen att ständigt vara på tå utan att man tröttas ut eller drabbas av oro/stress
  • Ledningssystem – hur etablera ett system av processer, rutiner som etablerar ett värdeskapande krisberedskap som genomsyrar organisation och verksamhet
  • Ledningsstödsystem – något annat än ledningssystem ovan. Hur använda front-nära informationsteknologi för att stödja såväl processer som kultur ovan.

Allt sammanfatta allt ovan i vision för framtiden. En vision där elementen ovan samspelar.

Ämne

Krisberedskap

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Styrning/Förvaltning
Informationssäkerhet
Information/myndighet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Torsten Bernström

Torsten Bernström Föreläsare

Vice President Försvar & Säkerhet
CGI Sverige AB

Torsten Bernström leder affärsutveckling på CGI Sverige AB - när det handlar om totalförsvar. Från IT Stödsystem för ledning samordning och logistik till tjänster och organisationers verksamhetsutveckling - för att bli mer resilienta. Torsten är Civilekonom och Officer i Försvarsmakten.