Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Språket i Snomed CT

Språket i Snomed CT Har passerat

Tisdag 23 maj 2023 13:30 - 14:00 J1

Föreläsare: Emma Hultén

Spår: Informatik/semantik, Språket i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsen förvaltar Snomed CT, ett begreppssystem med framförallt kliniska termer. Löpande ansvarar Socialstyrelsen för att nya begrepp som lagts till i den internationella versionen översätts till svenska. Två gånger om året, under en tidsperiod om max tre månader, ska cirka 4000 nya begrepp översättas och få en term som svensk sjukvård känner sig bekväm med. I denna föreläsning får vi höra om principer i översättningen och utmaningen i att få de svenska termerna språkligt korrekta, entydiga och samtidigt smidiga, på det sätt som följer Snomed CT:s regelverk.

Ämne

Klinisk informatik och semantik

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Vårdpersonal

Nyckelord

Innovativ/forskning
Dokumentation
Patientsäkerhet
Användbarhet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Emma Hultén

Emma Hultén Föreläsare

Hälsoinformatiker
Socialstyrelsen

Emma Hultén, leg. apotekare, anställd som hälsoinformatiker på Socialstyrelsen sedan 2018.
På Socialstyrelsen är ett av mina fokusområden förvaltning och översättning av den svenska versionen av det internationella kliniska begreppssystemet Snomed CT. Är också involverad i arbetet med Nationell källa för ordinationsorsak.
Tidigare erfarenhet innefattar arbete på apotek och inom Region Stockholm, bl.a. som informatör på läkemedelskommittéer och förvaltning av kunskaps- och beslutsstöd om läkemedel.