Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Användbarhet nyckel till framgång - case study Region Västernorrland

Användbarhet nyckel till framgång - case study Region Västernorrland Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 16:00 - 16:30 A4

Föreläsare: Gerda Tjernström

Spår: Patientdelaktighet / UX

De flesta regioner har nu infört digitala vårdtjänster för att öka tillgängligheten och underlätta för invånarna. Det är en fantastisk utveckling, att smidigt få hjälp med vårdärenden direkt från hemmet är en stor fördel, inte minst för den som är äldre, har kroniska sjukdomar eller bor långt ifrån vårdcentralen.

Men fokus i utvecklingen kan inte enbart vara den nya teknikens alla möjligheter, utgångspunkten måste vara användarens behov, önskningar och förmåga att förstå och använda tekniken. 

Om en digital vårdtjänst, som införs med syftet att förändra beteenden, upplevs som svår att använda eller inte uppfyller användarens behov, kommer invånarna söka sig andra vägar, vilket innebär bortkastade pengar, tid och potential.

User Experience, UX, handlar om att utgå från behoven hos de människor som ska använda produkten, att designen inte bara är visuellt attraktiv och funktionell, människor ska också kunna och vilja interagera med den. Målet är att skapa en produkt som inte bara fungerar, utan som användaren tycker om att använda.

I den här föreläsningen delar Region Västernorrland med sig av erfarenheter och lärdomar från sitt arbete med att förbättra användarupplevelsen av de digitala sjukvårdstjänsterna som regionen erbjuder sina invånare.

Region Västernorrland tog hjälp av leverantören Platform24 för att förstå hur den nya digitala ingången till vården uppfattas och tas emot av invånarna och för att kunna bedöma hur tjänsten fungerar och kan förbättras.  

Genom att regionen och leverantören samarbetade kring rekrytering av fokusgrupper kunde ett stort antal intervjuer med både vårdpersonal och invånare genomföras som gav värdefull feedback om användarnas behov och beteende. Undersökningen har resulterat i rekommendationer till regionen för att öka användandet av den nya digitala vårdtjänsten. Lärdomarna banar också väg för ytterligare produktutveckling i syfte att nå en ännu bättre användarupplevelse för både vårdpersonal och invånare.  

 

Ämne

Patientupplevelse

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Personcentrering
Dokumentation
Appar
Patientsäkerhet
Användbarhet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Gerda Tjernström

Gerda Tjernström Föreläsare

Head of Customer Services
Platform24

Gerda Tjernström är Head of Customer Services på Platform24 och ansvarar bland annat för implementation av lösningen hos företagets kunder. Gerda har lett implementationsteamet från småskalig pilotverksamhet till stora införandeprogram och kommer att presentera erfarenheter av utmaningar och framgångsfaktorer för att lyckas med införandet.