Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Användarvänlighetens betydelse inom medicinsk innovation

Användarvänlighetens betydelse inom medicinsk innovation Har passerat

Torsdag 25 maj 2023 10:30 - 10:55 A4

Föreläsare: Emma Långström, Isabella Smolarski

Spår: Patientdelaktighet / UX

Isabella Smolarski och Emma Långström är UX designers på ett Medtech företag som är vinnare av InUse och därmed den mest användarvänliga lösningen i Sverige 2020. 


Isabella och Emma berättar om arbetet bakom vinsten och sammanställer de viktigaste aktiviteter och principer som gäller för att hitta lösningar som fungerar både för patienten och vårdgivaren.


"Vi ser på vård av kroniska sjukdomar som ett samarbete mellan patienten och vårdgivaren och att det handlat om att möta patienten där dom är i livet - alltså i vardagen i det riktiga livet utanför det korta samtalet med vården en gång om året."Isabella och Emma är övertygade att UX-designers behöver ta en större plats inom hälso- och sjukvård. Utifrån detta positiva exempel på hur svensk innovationskraft sammanflätar det senaste inom medicinsk forskning och design så tar de fram fördelarna med användbarhet och ger konkreta tips. De visar vilka framgångar och motgångar som visats under arbetet och delar med sig av de lärdomar som finns bakom den lösning som är byggd och prisad idag.

Ämne

Användbarhet (UX)

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Personcentrering
Innovativ/forskning
Appar
Användbarhet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Emma Långström

Emma Långström Föreläsare

UX Designer
AsthmaTuner

Isabella Smolarski och Emma Långström är UX designers på ett Medtech företag som är vinnare av InUse och därmed den mest användarvänliga lösningen i Sverige 2020.

Isabella och Emma berättar om arbetet bakom vinsten och sammanställer de viktigaste aktiviteter och principer som gäller för att hitta lösningar som fungerar både för patienten och vårdgivaren.

"Vi ser på vård av kroniska sjukdomar som ett samarbete mellan patienten och vårdgivaren och att det handlat om att möta patienten där dom är i livet - alltså i vardagen i det riktiga livet utanför det korta samtalet med vården en gång om året."

Isabella och Emma är övertygade att UX-designers behöver ta en större plats inom hälso- och sjukvård. Utifrån detta positiva exempel på hur svensk innovationskraft sammanflätar det senaste inom medicinsk forskning och design så tar de fram fördelarna med användbarhet och ger konkreta tips.

De visar vilka framgångar och motgångar som visats under arbetet och delar med sig av de lärdomar som finns bakom den lösning som är byggd och prisad idag.

Profilbild för Isabella Smolarski

Isabella Smolarski Föreläsare

UX Designer
Medituner

Isabella Smolarski är en produktdesigner med fokus på användarupplevelse, hon har 5 års erfarenhet av att formge både digitala och fysiska medicinska produkter.

Isabellas vision för framtidens vård är att med hjälp av god design plocka bort alla hinder som står i vägen för att vårdgivare och patienter samarbetar.

När vi bygger ett systemet som designats ihop med slutanvändarna kan vi möta behov hos både patienter och vårdgivare vilket leder till en trygg och transparent behandlingsresa.