Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Så här pratar du med oss som har hörselnedsättning/dövhet?

Så här pratar du med oss som har hörselnedsättning/dövhet? Har passerat

Torsdag 25 maj 2023 11:45 - 12:10 A4

Föreläsare: Isabel Engwall

Spår: Patientdelaktighet / UX

När det verkar krångligt att prata med oss som har dövhet/hörselnedsättning blir det ofta inte av. 

Ur mitt livsperspektiv vet jag hur det är att vara döv och utanför samhällets kommunikation på grund av den teknologiska orättvisa som fortfarande råder. Det bor runt 1,8 miljoner personer med nedsatt hörsel och dövhet i Sverige. Jag upplever ofta att vi är en lågprioriterad målgrupp. Vi som inte hör känner oss ofta osynliga. Tänk även på att en hörapparat inte ger en normal hörsel. Hörapparater räcker inte alltid, utan det kan behövas textstöd. Tyvärr görs inte detta i tillräcklig grad och det blir då en teknologiska orättvisa.

Inom både näringsliv och offentlig sektor förekommer det att man säger att man arbetar för likvärdig kommunikation och inkludering för personer med dövhet och nedsatt hörsel. Detta gör mig frustrerad eftersom det oftast inte stämmer med verkligheten. Många som arbetar med detta tycks inte alls ha pratat med oss.  Planerad vård ställs in då man inte får till en fungerande kommunikation. Detta kan undvikas om har rätt verktyg. På sätt undviker man bortfall i vårdproduktion och minskar risken för missförstånd som kan leda till sämre vård eller vårdskador

I min föreläsning ger jag dig en enkel introduktion till hur Du kommunicerar med och inkluderar döva och personer med nedsatt hörsel i vården och samhället. Målet är att du ska känna till några enkla tips och förstår vilken hjälp det finns att få. I föreläsningen ska jag också berätta om Komplett Kommunikation. Komplett Kommunikation. Finns både som färdiga verktyg och som standarder som kan användas för att tillgängliggöra kommunikation och digitalisering inte bara för personer med hörselnedsättning/dövhet.

Vill du göra skillnad på riktigt oavsett om du är beslutfattare, chef eller personal är det viktigt att vi får till samtal just när det behövs. Tänk på att vi finns hos er även som medarbetare och kommunikation i arbetet är arbetsgivarens ansvar. 

Jag vill att jag med denna föreläsning kan bidra till en förändring i positiv riktning. 

Ämne

Jämlik hälsa

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Forskare (även studerande)
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Personcentrering
Appar
Patientsäkerhet
Användbarhet
Etik

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Isabel Engwall

Isabel Engwall Föreläsare

Rådgivare/Kommunikatör
Lidol

Isabel är barndomsdöv och är den enda döva i släkten. Med kraften från egna erfarenheter, ett brett kontaktnät och en stark järnvilja att göra världen bättre och som syns regelbundet i TV, som skrivit flera publicerade artiklar om hörselnormativa maktstrukturer i alla samhällssektorer och för ett inkluderande samhälle för döva och hörselnedsatta personer och deras rättigheter står i centrum.

Den som läst på, eller bara umgåtts med personer med dövhet och hörselnedsättning, vet att de har mött alla former av osynliggörande och nedsättande synliggörande, förtryck, fördomar och alla försök att bota dövhet som alltid funnits, i alla tider. Utan henne på barrikaderna skulle en av de starkaste rösterna omgivningen vet om just detta utanförskap och åsidosättande av människor inte finnas och diskrimineringen kunna fortsätta i tysthet.