Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Är det de äldre som inte förstår systemet eller systemet som inte förstår de äldre?

Är det de äldre som inte förstår systemet eller systemet som inte förstår de äldre? Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 16:30 - 17:00 A4

Moderator: Anna-Karin Edstedt Bonamy
Paneldeltagare: Katarina Wettin, Lina Nilsson

Spår: Patientdelaktighet / UX

När hälso och sjukvården digitaliseras i snabb takt riskerar vissa grupper att drabbas av digital exkludering. Äldre personer är överrepresenterade bland dessa, trots att ålder i sig inte är ett hinder för att använda digitala lösning. Detta panelsamtal handlar om hur vi kan använda evidens och goda exempel från verksamheter som lyckats, för att bygga system som äldre kan och vill använda.

Ämne

Patientupplevelse

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Välfärdsutveckling
Personcentrering
Innovativ/forskning
Användbarhet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Anna-Karin Edstedt Bonamy

Anna-Karin Edstedt Bonamy Moderator

VD, barnläkare och docent
Doctrin

Med 20 års erfarenhet som läkare i sjukvården så brinner jag för att radikalt förbättra den. På Doctrin hjälper vi vårdgivare att intelligent digitalisera patientresan för en tillgängligare, effektivare och säkrare vård - med nöjda patienter och personal som resultat.

Profilbild för Katarina Wettin

Katarina Wettin Paneldeltagare

Chief Medical Operations Officer
Capio närsjukvård

Lina Nilsson Paneldeltagare

Docent Hälsoinformatik
Linnaeus University

Docent Hälsoinformatik/ Associate professor Health informatics på Linnaeus University, dept of medicine and optometry