Seminarier

Välkommen till Vitalis 2020! Filtrera på ämne eller seminarietyp genom att trycka på knappen "Fler sökalternativ". Alla seminarier kommer att finnas tillgängliga året ut, men vill du chatta live med föreläsare behöver du gå med i seminariet på den utsatta tiden.

Experterna: Hög tid för uppkopplad vård

Charlotte Söderman, Erika Hombert, Johannes Hörnberg
Onsdag 13:30 - 14:00 Vård på distans
Svenska, Annat, eHälsa, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

Ineras samlade erbjudande till kommunerna

Sofie Zetterström
Onsdag 13:30 - 14:00 Kommun - dokumentation
Svenska, Kommunal eHälsa, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Inspelad föreläsning

Innovationspartnerskapet KASAM

Stina Nyman
Onsdag 13:30 - 14:00 Välfärdsteknik
Svenska, Välfärdsteknik, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Juridik

Innovationspartnerskapet syftar till att upphandla nya tjänster för att möta behovet Känsla av sammanhang (KASAM). Tjänster som bidrar till att göra individer trygga med stöd i att göra deras situation begriplig, hanterbar och meningsfull. Det upphandlande konsortiet består och finansieras av 8 kommuner, som samordnas av SKR.

Kunskap om kommunikationsstilar hjälper oss till smartare digitalisering

Gunilla Karlsson
Onsdag 13:30 - 14:00 Digital tillgänglighet
Svenska, Digitala hjälpmedel, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet, Etik, Inspelad föreläsning

Nationell källa för ordinationsorsak - Så gör vi! Region Halland visar och berättar!

Katarina Wiklund, Madeleine Björk, Emma Hultén
Onsdag 13:30 - 14:00 Nationella Läkemedelslistan och lite till
Svenska, Vårdtjänster, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Dokumentation, Patientsäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Socialstyrelsen har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att utveckla och förvalta en nationell källa för ordinationsorsak. Syftet är att den, som en del i en framtida ordinationsprocess, ska bidra till ökad patientsäkerhet då både ordinatör och patient vet varför en tidigare ordinatör valt att påbörja, ändra, fortsätta med eller sätta ut en läkemedelsbehandling. Det kommer vara en obligatorisk komponent i den kommande nationella läkemedelslistan. Genom åren har Socialstyrelsen vid många tillfällen berättat om utvecklingen och hur det är tänkt att fungera. Men nu är det dags för verkstad! Sedan 2019 finns kodsystemet tillgängligt för implementering i vårdens it-system via Sil, Inera. Region Halland har byggt in den nationella källan för ordinationsorsak i sin läkemedelsmodul. Representanter från Halland berättar och visar resultatet. Med på scenen finns också en av läkarna som jobbar med förvaltningen av kodsystemet. Hur jobbar de med uppdateringen och skapandet av ordinationsorsaker?

Optimised Real Time Demand/Capacity Management at Danish hospitals with Machine Learning based Forecasting – Results from a research project

Lene Buch
Onsdag 13:30 - 14:00 Kliniska beslutstöd
Engelska, Beslutstöd, Övrigt, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Test/validering, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Så bygger Region Gävleborg en digitalt sammanhållen vårdkedja i hela hälso- och sjukvården

Tobias Perdahl
Onsdag 13:30 - 14:00 Datadriven vård och omsorgsförbättring
Svenska, Teknik, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Innovativ/forskning, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Efter ett års dialogpräglad upphandling har Region Gävleborg valt digital helheltslösning. Under föreläsningen får du ta del av funktionalitets- och teknikkrav samt nya och vidareutvecklade funktioner som Region Gävleborg har kravställt leverantören av en "digitalt sammanhållen vårdkedja”, bland annat:
-Automatisk skapade lab-remisser som en del av automatisk triagering utan inblandning av vårdpersonal
-Vårdkonsultationer med patient, anhörig och flertalet vårdkompetenser samt separata chattar mellan vårdpersonal
-Automatiskt upprepade symtomformulär och visualisering av svarstrender -Ändring och visualisering av triagefrågor och utfall
-Integrerade beslutsstöd för ökad följsamhet till kliniska riktlinjer och produktionsresultat från dessa

Video calls with the emergency medical call center in Norway

Hans-Christian Platou
Onsdag 13:30 - 14:00 Best of Nordics
Engelska, Digitala hjälpmedel, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Innovativ/forskning, Informationssäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Är framtidens vårdpersonal robotar med AI?

Johan Lenander, Marianne Bansell
Onsdag 13:30 - 14:00 Kommun - införande
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Välfärdsutveckling, Kommun, Innovativ/forskning, Etik, Inspelad föreläsning

Informationsdriven vårdförbättring – Vad kan vi göra, vad får vi göra, hur ska vi göra?

Markus Lingman, Oliver Trepte
Onsdag 13:29 - 14:00 Datadriven vård och omsorgsförbättring
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Juridik, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Information/myndighet, Etik, Inspelad föreläsning

Hur kan vi jobba bättre och smartare för att möta den åldrande befolkningens krav på bra vård? En nyckel tror vi ligger i att att utgå från de data vi har hos olika aktörer inom vård och omsorg och att återkoppla dessa till verksamhet och forskning. Utmaningen här ligger i att möta kraven på datadriven förbättring av vård och omsorg samtidigt som vi säkerställer att patienters integritet skyddas. I vårt föredrag kommer vi att presentera några av de arbeten som pågår i Region Halland, bland annat regionens datalager och virtuella sjukhuset, och hur vi ser på samverkan mellan de olika aktörerna, så som region, kommun, privata vårdgivare och akademi. Vi kommer att diskutera vår syn på de möjligheter och begränsningar som finns och berätta hur vi arbetar för att kunna göra nytta av de data vi har samtidigt som vi håller oss till de regler som finns.

Artrosskolan – digitalt via 1177 stöd och behandling

Julia Ström
Onsdag 13:00 - 13:30 Vård på distans
Svenska, Vård på distans, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Beställarnätverk Välfärdsteknik nya inriktning - Upphandling för Framtidens samhällen

Charlotta Palmgren, Stina Nyman
Onsdag 13:00 - 13:30 Välfärdsteknik
Svenska, Teknik, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Innovativ/forskning, Juridik, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Care 4.0 An exploration of the future of health and care

Joanne Boyle, Margunn Aanestadt
Onsdag 13:00 - 13:40 Utblick - Policy
Engelska, Framtidens omsorg och vård, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Utbildning (utbildningsbevis), Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Innovativ/forskning, Information/myndighet, Användbarhet, Etik

The presentation takes Industry 4.0 principles and applies them to the health and care environment to create the concept of Care 4.0. Care 4.0 focuses on a person-centred, asset-based and community-centred model of care that is activated and enabled by digital tools and services. It proposes that an individual citizen should become the point of data integration and demonstrates how dedicated Innovation Centres can support transformational service change. It will showcase a working example of what the next generation of digital services may look like.

Delaktighetsmodellen som hjälp för smarta digitala lösningar

Gunilla Karlsson
Onsdag 13:00 - 13:30 Digital tillgänglighet
Svenska, Digitala hjälpmedel, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Dokumentation, Patientsäkerhet, Användbarhet, Etik, Inspelad föreläsning

Med exempel från verkligheten ges här exempel på hur verksamheter och utvecklare av digitala lösningar kan använda Ulf Jansons Delaktighetsmodell för att förstå användarnas behov bättre när man designar för digital delaktighet.

Den digifysiska vårdcentralen, vår förändringsresa.

Julia Schou, Rickard Broddvall, Sophie Näslund
Onsdag 13:00 - 14:00 Framtidens primärvård
Svenska, Förändringsledning, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet, Inspelad föreläsning

Det nya normala – under våren 2020 blev framtidens vård och omsorg tillgänglig redan idag – men sen då?

Ina Caesar, Tina Crafoord, Tobias Nilsson, Daniel Olsson, Erika Hägg, Niklas Tiedje, Patrik Sundström, Thomas Lindén
Onsdag 13:00 - 14:00 1. Live
Svenska, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Livesändning

Digital teknik – en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Anna Spånt Enbuske, Louise Callenberg, Annika Londono Öst
Onsdag 13:00 - 13:30 Kommun - införande
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Appar, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Införandet av digital teknik påverkar processer och arbetsformer på alla arbetsplatser. För att säkerställa att den nya tekniken även ingår i det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet har arbetsmarknadens parter inom kommuner och regioner utvecklat ett gemensamt stöd, kallat digi-ronden. Seminariet innehåller både en introduktion av verktyget och erfarenheter från arbetsplatser som testat det.

Digital äldreomsorg 2023 - Så når du dit!

Ann-Charlotte Klaren, Eva Sahlén
Onsdag 13:00 - 13:30 Kommun - införande
Svenska, Kommunal eHälsa, Orientering, Introduktion, Inspelad föreläsning

Jobbar du med utveckling av välfärdsteknik eller digitalisering inom äldreomsorgen?
Är du nyfiken på hur långt andra kommuner har kommit i automatisering av processer inom äldreomsorgen?
I det här seminariet berättar Eva Sahlén (samordnare) och Ann-Charlotte Klarén (projektledare) om det treåriga överenskommelsen som SKR och regeringen träffat om verksamhetsutveckling av äldreomsorgen med stöd av digitalisering.  

Hololens4Patologi och Radiologi – Ett “mixed reality” verktyg för avancerad cancerdiagnos

Carlos Fernandez Moro
Onsdag 13:00 - 13:30 Kliniska beslutstöd
Svenska, Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Test/validering, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Digital patologi är ett snabbt växande område som beräknas förändra under de kommande åren på vilket sätt patologer kan diagnostisera histopatologiska bilder och samarbeta mellan olika specialiteter. I synnerhet är korrelation mellan radiologi och patologi mycket kliniskt efterfrågat, men ett verktyg som möjliggör denna saknas för dagen.
Under 2019–2020 vidareutvecklades Hololens4Patologi och Radiologi, PoC "mixed reality" applikation i en samverkan mellan Klinisk Patologi och Cytologi Karolinska Universitetssjukhuset, Sopra Steria och Microsoft. De höga mångsidighet och bildkvaliteten av den holografiska miljön medger en unik integrerad och synkroniserad visualisering av radiologis och patologis multipla bildmodaliteter såsom MRI sekvenser, CT faser, 3D organmodell, anatomiska skivor, standardhistologi och immunhistokemi/biomarkörer.
Vi ser fram emot att bringa Hololens4Patologi och Radiologi nära till kliniska arbetsflöden för att kunna ge ett ökat värde för patienter och läkare samt möjliggöra ett nyttoskapande integrering mellan radiologi och patologi.

Hur ska en stackars innovationsforskare få sin innovation implementerad i den offentliga sektorn?

Frida Smith, Ulla Karilampi, Ulla Tang
Onsdag 13:00 - 13:45 Ekosystem
Svenska, Digitala hjälpmedel, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning, Appar, Inspelad föreläsning

Ett föredrag som beskriver svårigheter att verka som innovationsforskare med bottom-up idéer i den offentliga hälso- och sjukvården. Vi bjuder på drygt 25 års gemensam erfarenhet från tre forskare och innovatörer. Exemplen kommer från vitt skilda områden i hälso- och sjukvården: ortopedteknik, cancervård och psykiatri med frågeställningen ”hur ska en stackars innovationsforskare få sin innovation implementerad i den offentliga sektorn?”