Profilbild för Ina Caesar

Ina Caesar Föreläsare

Samordnare för regeringsuppdraget kopplat till lärande under covid-19
IVO
Personlig presentation
Ina Caesar är samordnare för regeringsuppdraget kopplat till lärande vid covid-19 på IVO. Syftet med regeringsuppdraget är att att bidra till lärande under utbrottet av covid-19 och inför framtida sjukdomsutbrott med hjälp av datadrivna analyser.
Ina är disputerad hjärnforskare och har arbetat som akademisk forskare i över tio år i såväl Sverige som i New York. Tidigare har hon arbetat som konsult, både på eget bolag och på PwC.