Profilbild för Markus Lingman

Markus Lingman Föreläsare

MD, PhD. Chief Strategy Officer Halland hospital group, consultant cardiologist
Region Halland

Föreläsare för

Hur Sverige kan erbjuda informationsdriven, individanpassad sjukvård genom tillämpad AI

Onsdag 09:00 - 10:00 Utblick - Policy

Utvecklingsstrateg sjukhusledningen, överläkare på Region Halland

Informationsdriven vårdförbättring – Vad kan vi göra, vad får vi göra, hur ska vi göra?

Onsdag 13:29 - 14:00 Datadriven vård och omsorgsförbättring

Markus Lingman är forskande överläkare med mångårig erfarenhet som chef inom vården. Hans nuvarande uppdrag är som utvecklingsstrateg i ledningen för Hallands sjukhus. Senaste åren har hans fokus legat på det han benämner Informationsdriven vård där vårdens information från vårdsystemets alla aspekter tas till vara för att vägleda dess utveckling och forskning. Detta innefattar tillämpad AI och ”virtuella” vårdplatser i hemmet.

Personlig presentation
Markus is chief strategy officer on the board of Halland Hospital group. His has a long term background in senior healthcare management and as consulting cardiologist with ongoing clinical research since his PhD. His current focus is on Information driven care, virtual hospital concepts and applied AI. He has great interest in the merger of clinic, health economy, healthcare management, computer science and the creation of real world evidence to create healthcare organisations of excellence from the perspectives of the patient and the payer.