Profilbild för Emma Hultén

Emma Hultén Moderator

Övrigt
Socialstyrelsen

Moderator för

Nationell källa för ordinationsorsak - Så gör vi! Region Halland visar och berättar!

Onsdag 13:30 - 14:00 Nationella Läkemedelslistan och lite till

Personlig presentation
Emma Hultén, leg. apotekare, anställd som hälsoinformatiker på Socialstyrelsen sedan 2018.
På Socialstyrelsen arbetar jag med förvaltning av den svenska versionen av det internationella kliniska begreppssystemet Snomed CT, samt har huvudansvar för arbetet med Nationell källa för ordinationsorsak.
Tidigare erfarenhet innefattar arbete på apotek och inom Stockholms läns landsting, bl.a. som informatör på läkemedelskommittén och förvaltning av kunskaps- och beslutsstöd om läkemedel.