Profilbild för Oliver Trepte

Oliver Trepte Föreläsare

Ph.D. Medgrundare Cubist IT AB
Cubist IT AB

Föreläsare för

Informationsdriven vårdförbättring – Vad kan vi göra, vad får vi göra, hur ska vi göra?

Onsdag 13:29 - 14:00 Datadriven vård och omsorgsförbättring

Oliver Trepte, medgrundare till Cubist IT AB, har arbetat inom hälsorelaterade IT-frågor i 30 år. Informationsdrivna förbättringar av vård och omsorg är en kärnfråga, likaså frågor som rör säkerhet, lagar och direktiv.

Personlig presentation
Oliver Trepte, medgrundare till Cubist IT AB, har arbetat inom hälsorelaterade IT-frågor i 30 år. Informationsdrivna förbättringar av vård och omsorg är en kärnfråga, likaså frågor som rör säkerhet, lagar och direktiv.