Profilbild för Ann-Charlotte Klaren

Ann-Charlotte Klaren Föreläsare

Projektledare Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Föreläsare för

Digital äldreomsorg 2023 - Så når du dit!

Onsdag 13:00 - 13:30 Kommun - införande

Personlig presentation
Är nyfiken,intresserad av människor och teknik. Erfarenhet av verksamhetsutveckling med eller utan stöd av digitalteknik. Jag arbetar från maj 2020 på SKR som projektledare utifrån överenskommelsen Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus.

Vem är jag? De flesta år har jag arbetat i Skara kommun. De senaste åren utlånad till Skaraborgs kommunalförbund och senare för VästKom som eSamordnare och under 2015 till maj 2020 så har jag särskilt arbetat med Framtidens Vårdinformationsmiljö tillsammans med kommunerna och Västra Götalandsregionen. Har varit medlem sedan starten av SKR.s Beställarnätverket upphandling Välfärdsteknik som nu heter Beställarnätverk och vägledning Framtidens samhälle.