Profilbild för Eva Sahlén

Eva Sahlén Föreläsare

Samordnare
SKR

Föreläsare för

Digital äldreomsorg 2023 - Så når du dit!

Onsdag 13:00 - 13:30 Kommun - införande

Personlig presentation
Samordnar sedan januari 2020 Kompetenscentret för välfärdsteknik på SKR inom ramen för den treåriga överenskommelse som regeringen och SKR träffat om "Äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus". Har arbetat på SKR sedan maj 2019 med olika uppdrag med koppling till verksamhetsutveckling av socialtjänsten med stöd av digitalisering. Dessförinnan arbetade jag 15 år som förvaltningschef/socialdirektör i Västerås stad där verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering av den samlade socialtjänsten låg mig varmt om hjärtat.