Profilbild för Katarina Wiklund

Katarina Wiklund Föreläsare

Medicinsk sakkunnig
Socialstyrelsen

Föreläsare för

Nationell källa för ordinationsorsak - Så gör vi! Region Halland visar och berättar!

Onsdag 13:30 - 14:00 Nationella Läkemedelslistan och lite till

Personlig presentation
Jag arbetar deltid med uppdraget Nationell källa för ordinationsorsak på Socialstyrelsen ( Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten, Enheten för informationsstruktur och e-hälsa.) sedan ca 2.5 år. Min bakgrund är att jag är specialist i Allmänmedicin och Gynekologi och Obstetrik samt tidigare arbetat med systemutveckling inom telekommunikation. Jag har även disputerat inom området fysiologi. Kliniskt har jag ffa arbetat i Västsverige men även i Västerbotten. Idag delas min arbetstid på Socialstyrelsen med arbete på IVO.