Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Jag ska bara analysera lite vårdinformation - är det en Klinisk Prövning?

Jag ska bara analysera lite vårdinformation - är det en Klinisk Prövning? Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 13:00 - 13:30 Datadriven vård och omsorgsförbättring

Föreläsare: Gunilla Andrew-Nielsen

Ju mer vi tillgängliggör informationen i vårdinformationssystemen desto fler analyser kan vi göra. Ibland är uppföljningar av läkemedelsanvändning dock att betrakta som en klinisk prövning och då måste man söka tillstånd hos Läkemedelsverket, LV. Gunilla är chef för enheten Kliniska Prövningar och Licenser på LV och hon kommer kort presentera vad som är en tillståndpliktig läkemedelsprövning ur ett register-/kvalitetssäkringsperspektiv

Språk

Svenska

Ämne

Kvalitet och Kunskapsstyrning

Föreläsningssyfte

Övrigt

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Forskare (även studerande)

Nyckelord

Styrning
Juridik
Information/myndighet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Gunilla Andrew-Nielsen

Gunilla Andrew-Nielsen Föreläsare

Läkemedelsverket

Gunilla Andrew-Nielsen är Enhetschef för enheten Kliniska Prövningar och Licenser på Läkemedelsverket i Uppsala.