Tina Crafoord Föreläsare

Ordförande Sveriges Läkarförbunds Chefsförening, förbundsstyrelseledamot Läkarförbundet
Läkarförbundet
Personlig presentation

Jag drivs av en stark övertygelse att vi måste förändra vårt ledarskap för att nå våra mål inom svensk hälso- och sjukvård!
Överläkare, chef, ledare, ordförande för Sveriges Läkarförbunds Chefsförening, förbundsstyrelseledamot Läkarförbundet, ordförande SLAS.