Profilbild för Thomas Lindén

Thomas Lindén Föreläsare

Företagsledning/Kommunchef/Landstingsdirektör
Socialstyrelsen

Föreläsare för

Vitalis TV-studio

Onsdag 14:00 - 14:20 1. Live

Paneldeltagare för

Personlig presentation
Läkare/docent/gästprofessor
Chef för Socialstyrelsens avdelning för Kunskapsstyrning för Hälso- och Sjukvården.
Govenment Chief Medical Officer
Tidigare kliniskt verksam inom neurologi och psykiatri. Forskning kring problem med minne, tänkande och känsloliv, speciellt i relation till neurologisk sjukdom, och deras rehabilitering. Chef i sjukvården i 20 år, senast regionchefläkare i Halland. Tidigare ordförande i Läkarförbundets etikråd och official advisor till World Medical Association.