Profilbild för Aslak Felin

Aslak Felin Föreläsare

Strategisk Forskningsledare
RISE Research Institutes of Sweden

Föreläsare för

Systemanalys för systemförändring

Onsdag 13:00 - 13:45 Effektmätning, nyttorealisering och styrning

Personlig presentation
Strategisk forskningsledare inom mätning för hållbar transformation och ansvarig för prevention