Profilbild för Torkel Bengtsson

Torkel Bengtsson Föreläsare

Testledare
Nordic Medtest AB

Föreläsare för

Personlig presentation
Torkel Bengtsson har bred erfarenhet av acceptanstestning genom att ha jobbat i flera olika roller med både beställning, leverans och verifiering av system. Torkel har jobbat med beställning i rollen som IT-Chef och som leverantör i rollen som konsult. Just nu jobbar han som testare hos Nordic Medtest där stort fokus ligger på acceptanstestning. Han har nyligen tagit fram en handledning för hur Nordic Medtest och Inera ska jobba med acceptanstestning.