Profilbild för Anna Spånt Enbuske

Anna Spånt Enbuske Föreläsare

Utredare
Kommunal

Föreläsare för

Digital teknik – en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Onsdag 13:00 - 13:30 Kommun - införande

Utredare på fackförbundet Kommunal med ansvar för frågor om välfärdsteknik och digitalisering. Deltog som expert i den statliga utredningen om välfärdsteknik inom äldreomsorgen.

Personlig presentation
Utredare på fackförbundet Kommunal med ansvar för frågor om välfärdsteknik och digitalisering. Deltog som expert i den statliga utredningen om välfärdsteknik inom äldreomsorgen.