Profilbild för Louise Callenberg

Louise Callenberg Föreläsare

Sektionschef digital samverkan och förnyelse
Sveriges kommuner och regioner

Föreläsare för

Digital teknik – en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Onsdag 13:00 - 13:30 Kommun - införande

Chef för sektionen för digital förnyelse och samverkan på avdelningen för digitalisering på SKR

Personlig presentation
Chef för sektionen för digital förnyelse och samverkan på avdelningen för digitalisering på SKR