Profilbild för Stina Nyman

Stina Nyman Föreläsare

Föreläsare för

Beställarnätverk Välfärdsteknik nya inriktning - Upphandling för Framtidens samhällen

Onsdag 13:00 - 13:30 Välfärdsteknik

Stina är Projektledare på avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Regioner och driver Beställarnätverket "Upphandling för Framtidens samhällen" och innovationspartnerskapet KASAM. Stinas har en bakgrund som Digitaliseringsstrateg i Eskilstuna kommun och startade sin bana som Global folkhälsovetare med inriktning hälsoekonomi.

Innovationspartnerskapet KASAM

Onsdag 13:30 - 14:00 Välfärdsteknik

Stina är Projektledare på avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Regioner och driver Beställarnätverket "Upphandling för Framtidens samhällen" och innovationspartnerskapet KASAM. Stinas har en bakgrund som Digitaliseringsstrateg i Eskilstuna kommun och startade sin bana som Global folkhälsovetare med inriktning hälsoekonomi.

Personlig presentation
Stina är Projektledare på avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Regioner och driver Beställarnätverket "Upphandling för Framtidens samhällen" och innovationspartnerskapet KASAM. Stinas har en bakgrund som Digitaliseringsstrateg i Eskilstuna kommun och startade sin bana som Global folkhälsovetare med inriktning hälsoekonomi.