Profilbild för Gunilla Andrew-Nielsen

Gunilla Andrew-Nielsen Föreläsare

Läkemedelsverket

Föreläsare för

Jag ska bara analysera lite vårdinformation - är det en Klinisk Prövning?

Onsdag 13:00 - 13:30 Datadriven vård och omsorgsförbättring

Gunilla Andrew-Nielsen är Enhetschef för enheten Kliniska Prövningar och Licenser på Läkemedelsverket i Uppsala.

Personlig presentation
Gunilla Andrew-Nielsen är Enhetschef för enheten Kliniska Prövningar och Licenser på Läkemedelsverket i Uppsala.