Profilbild för Veronica Lilja

Veronica Lilja Föreläsare

Övrigt
Regionalt Cancercentrum Väst

Föreläsare för

Digital Min vårdplan cancer via 1177 Vårdguiden - ett nationellt initiativ

Onsdag 13:30 - 14:00 Sjuksköterskans och barnmorskans år

Personlig presentation
Sjuksköterska och folkhälsovetare. Arbetar som utvecklingsledare på Regionalt Cancercentrum Väst samt är sjukvårdsregional samordnare i det nationella arbetet med Min vårdplan. Stöttar införandet av Min vårdplan via 1177 Vårdguiden och är involverad i Regionala cancercentrum i samverkans arbete med att ta fram patientinformation till nationell Min vårdplan.