Profilbild för Stella Riad

Stella Riad Föreläsare

Elekta

Föreläsare för

AI inom strålterapi

Onsdag 13:30 - 14:00 Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg

Personlig presentation
Forskningschef inom neuroområdet på Elekta.