Profilbild för Madeleine Björk

Madeleine Björk Föreläsare

Region Halland

Föreläsare för

Nationell källa för ordinationsorsak - Så gör vi! Region Halland visar och berättar!

Onsdag 13:30 - 14:00 Nationella Läkemedelslistan och lite till

Personlig presentation
Leg. Receptarie. Arbetar som Objektspecialist i Objekt Läkemedel inom Region Halland. Vi stödjer Hälso- och sjukvårdspersonal i användandet av regionens IT-stöd som hanterar läkemedel. Tidigare arbetat på apotek och inom läkemedelsbranschen.