Sophie Näslund Föreläsare

Strateg
HSF

Föreläsare för

Den digifysiska vårdcentralen, vår förändringsresa.

Onsdag 13:00 - 14:00 Framtidens primärvård

Personlig presentation
Sophie Näslund är analytiker på Region Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen där hon arbetar med frågor som rör tillgänglighet, digifysisk vård och förändringsledning. Hon har tidigare ansvarat för ett flertal digitaliseringssatsningar och har en gedigen erfarenhet av projektledning och implementering.