Program

Välkommen att söka i programmet till årets Skolforum! Här finns många angelägna och spännande programpunkter och många intressanta föreläsare. För att kunna förhandsboka plats måste du köpa en biljett och registrera dig i vårt digitala mötesrum. Välkommen!

Samtala med en av våra föreläsare – möt Anne-Marie Körling!

Anne-Marie Körling
Måndag 08:30 - 08:50 Forum Samtal
Samtiden, Utbildningen

Nu har du möjlighet att sitta ner och samtala med en av våra intressanta föreläsare. Kanske har du lyssnat på föreläsningen och vill prata om det. Eller så har du någon annan fråga du vill tala om. Ta chansen! OBS! Endast sju platser.
Anne-Marie Körlings andra programpunkt/föreläsningar kan du läsa om HÄR!

Bråka Smartare: Så medlar du i elevernas konflikter

Oskar Palmenfelt
Måndag 09:00 - 10:20 T6
Utbildningen, Samtiden

Bli bättre på att hantera konflikter mellan elever! På Medlingscentrums workshop får du prova på skolmedling, ett enkelt verktyg för att hantera konflikter mellan elever. Vår uppskattade guide för medling delas ut till alla deltagare.
15% av Stockholms grundskolor använder redan metoden och resultaten visar på tryggare skolmiljö, bättre kommunikation och mer ansvarstagande elever.

Bygg och programmera en robotorkester med Quirkbot

Måndag 09:00 - 09:50 Makerspace
Lärmiljöerna

Transformera skräp till dansande och sjungande robotar. Kom och prova på att med hjälp av kaffemuggar, mjölkkartonger och sugrör bygga och programmera din egen lilla robotorkester. Ni får förprogrammerade robotkit men det är superenkelt att programmera om dem på vår programmeringsstation! Bygg enkelt med sax och tejp, det enda ni behöver är fantasin av ett förskolebarn.

Digitala undervisningsresurser från ett utvecklingspsykologisk och didaktiskt perspektiv

Sten Arevik
Måndag 09:00 - 09:50 T3
Samtiden, Utbildningen

Villkoren för vår omvärldsorientering har förändrats i grunden. För skolans del kräver detta en vetenskapligt underbyggd anpassning och ett språkligt tilltal som kommer elever tillmötes. Sten Arevik talar om utmaningar och möjligheter i ljuset av IKT, kunskapsuppdraget, utvecklingspsykologi och didaktisk teori. Ytterst handlar detta om demokrati. 

Empatisk nyfikenhet eller konfrontation?

Christer Mattsson
Måndag 09:00 - 09:50 Östra scenen
Samtiden

Hur växer olika våldsutövande identiteter växer fram? Vad är upplevd verklighet och därmed övertygelse för de människorna som har den identiteten? Just vad identitet är och leder till är extra viktigt att försöka reda ut. Identitet, det egna jaget, uppstår inte plötsligt bara av sig själv inifrån individen. Det finns alltid ett sammanhang och ett samhälle runtomkring. Hur kan vi hantera det?

Ett inkluderande arbetssätt i mötet med nyanlända elever – Hur funkar det?

Camilla Jönsson, Frida Svensson
Måndag 09:00 - 09:50 T1
Samtiden, Utbildningen

Elevens drömmar, kunskaper och erfarenheter är ofta dolda för oss när vi inte kan kommunicera med eleven. Hur kan man genom ett öppet och inkluderande förhållningssätt arbeta effektivt och se alla elever som en resurs i klassrummet?

Hur lär hjärnan, vad kan störa den och hur påverkas inlärningen av mobiler?

Anna Nygren, Åke Pålshammar
Måndag 09:00 - 09:50 T2
Samtiden, Människan

Hur går inlärning till och varför minns man vissa saker medan annat försvinner? Varför är det så svårt att hålla fokus ibland och påverkas undervisningen av t ex mobiltelefoner? Dessa och andra frågor om inlärning, minne och fokus svarar Livsstilspedagog Anna Nygren och Neuropsykolog Åke Pålshammar på. 

Karriärtjänster – hur och varför?

Cecilia Eriksson, Linda Johansson, Mattias Ringqvist, Patrik Ribe, Ulrika Németh
Måndag 09:00 - 09:50 Norra scenen
Människan

Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar hur den statliga satsningen på karriärtjänster kan göra praktisk nytta i skolverksamheten.
Så bidrar förstelärarna till utveckling på vår skola – ett samtal med en rektor, en lärare och en förstelärare från samma skola. Hur skapar man en lärande organisation? 
Så bidrar lektorer till utvecklingen på några skolor – ett samtal med några lektorer om deras roll i skolan. Hur kan forskningen komma till användning i skolans vardag?

Klassrummet möter världen - tematiskt, ämnesövergripande och digitalt

Sara Bruun
Måndag 09:00 - 09:50 T4
Utbildningen

Mottot för föreläsningen är: autentiska uppgifter oavsett ämne. Du får konkreta exempel på hur ämnesövergripande teman med utgångspunkt i skönlitteratur kan organiseras. Bloggen blir en publiceringsplattform och den autentiska publiken ökar elevernas motivation. Sara Bruun ger dig tydliga exempel som du kan använda direkt i ditt klassrum!

Likvärdighet och mångfald i lärares läxpraktik – nya sätt att använda läxor – aktuell forskning

Max Strandberg
Måndag 09:00 - 09:50 C8
Utbildningen

Läxor är ett underskattat redskap för att skapa motivation och samarbete. Föreläsningen utgår ifrån nordisk och internationell forskning om vad som är gynnsamt och vad som bidar till likvärdighet och mångfald i läxprocessen. Utdrag ges ur svensk läxhistoria. Gruppläxor och felkällor i lärares läxpraktik diskuteras. Exempel ges på samarbetsläxor!

Matematiktävlingar-ett rikt material i den ordinarie undervisningen

Susanne Gennow
Måndag 09:00 - 09:20 MANVTE
Utbildningen

För många elever kan deltagande i matematiktävlingar vara utmanande och inspirerande och det är därför viktigt att låta alla som vill få möjligheten att delta. Men tävlingsuppgifterna är inte förbrukade utan de kan bli material till många lektioner. I den här workshopen vill jag visa hur uppgifterna kan användas i undervisningen.

Rätt som det är – Om Barnkonventionen för barn 4 – 7 år

Kari Hamfors Wernolf, Paula Helander, Tove Kjellander
Måndag 09:00 - 10:20 T5
Samtiden

Rätt som det är! är en teaterföreställning som tar avstamp i FNs konvention om barnets rättigheter.
Följ med barnen Lika och Olika på en upptäcktsfärd fylld av musik, lek, och svåra dilemman. Kan alla vara med på lika villkor? Kan ord göra ont? Måste man dela med sig av sina hemligheter fast man inte vill? Det är några av de frågor som barnen ställs inför i sin lek. Föreställningen följs av en kort inspirerande workshop om hur deltagarna kan arbeta med barnkonventionen i verksamheten?

Slöjda så det hörs!

Måndag 09:00 - 09:50 Makerspace
Utbildningen, Lärmiljöerna

Visslor, pipor, skrikor, flärpar och skramlor. För den uppfinningsrike finns obegränsat med material – både naturmaterial och återbrukbart vardagsmaterial. Häng med våra Makers i Makerspace! Hacka, skapa, bygg, programmera, slöjda och pyssla i en miljö där hantverkstraditioner möter digital teknik

Speeddating med utomhuspedagogik

Måndag 09:00 - 09:20 Scenen lärmiljöer
Lärmiljöerna, Utbildningen

Utomhuspedagogiken ger eleven möjligheter att lära in på olika sätt genom att använda hela kroppen och alla sinnen. Kom och prova på speeddating med små smakbitar på olika aktiviteter med naturskoleföreningens pedagoger. Vi bjuder på lustfyllda övningar med exempel på allt från ekosystemtjänster till utematte.

Språkutvecklande arbetssätt i bildämnet

Kristina Rilbe
Måndag 09:00 - 09:30 C08:10
Människan, Utbildningen

Att tolka och analysera i bildämnet genom praktiskt bildarbete och därefter det i viktiga bildsamtalet få syn på hur en gjort. Olika tips och metoder att få syn på bildspråket och ämnesspecifika begrepp i bildämnet.
Medverkande: Kristina Rilbe, bildlärare och en av Lärarnas Riksförbunds #ämnesspanare
Arrangör: Lärarnas Riksförbund

Så skapar du en skola för alla - bilder som en väg till inkludering i praktiken

Britt Bengtsson, Helena Borges, Jenny Robertsson, Lena Jannesson-Hagman, Lisa de Verdier
Måndag 09:00 - 09:50 Södra scenen
Utbildningen

Det finns idag en bred vetenskaplig förankring för att inlärning med hjälp av bilder är effektivare för alla. Mappia tar fram praktiska verktyg för detta. Välkommen till en föreläsning där du dels får en överblick över forskningen om hur hjärnan lär, och dels får träffa lärare som berättar om hur de arbetar med verktygen (inom Ma, språk, NO, F-9).

Wow, vilken resa! - Att utvecklas som lärare i matematik och naturvetenskap

Kerstin Pettersson
Måndag 09:00 - 09:50 C7
Utbildningen

Det finns många sätt att utvecklas som lärare. Att delta i magisterutbildning är ett sätt och kan dessutom vara ett steg i lärarkarriären. I seminariet kommer berättelser presenteras från lärare om hur de genom magister/master-utbildning, licentiat-studier respektive skolutvecklingsprojekt utvecklats som matematik- och naturvetenskapslärare. En resa som beskrivs ur lärares perspektiv.

Välkommen in i vårt digitala klassrum

Måndag 09:00 - 09:20 Forum digitala läromedel
Utbildningen

Kom och lyssna på pedagoger från Vålbergaskolan i Karlstad, som berättar hur de arbetar med Gleerups digitala läromedel. I Gleerups digitala läromedel finns allt innehåll samlat på ett ställe: texter, bilder, filmer, förklarande animationer, övningar, fördjupningar, möjlighet att kommunicera och plats för egna anteckningar. Dessutom går innehållet att utöka! Gleerups digitala läromedel går att bygga ut med eget material som kan delas med andra. I lärarversionen finns hela elevens läromedel och dessutom ett fylligt lärarmaterial. 

Återbruka ljud – Skapa ljudeffekter med återvunnet material

Måndag 09:00 - 09:50 Makerspace
Lärmiljöerna, Utbildningen

Tom Tits Experiments lärare Ylva Skilberg lär dig att skapa ljud i återvunna textilier med hjälp av en microcontroller (Quirkbot). Släpp loss din fantasi!

Att bygga en ny skola – hur tänker vi kring viktiga aspekter som design, kultur och lärmiljöer?

Magnus Blixt
Måndag 09:30 - 10:20 Scenen lärmiljöer
Lärmiljöerna

Ett nytt skolhus ska byggas. En ny verksamhet ska startas. Vilka frågor bör vi ställa oss? Vilka mål vill vi nå? Hur får vi hus att samspela med undervisning? Hur bygger man en kultur på skolan? Välkommen att lyssna på erfarenheter från den nyligen startade Glömstaskolan i Huddinge.