Huvudbild för Skolforum 2016
Profilbild för Empatisk nyfikenhet eller konfrontation?

Empatisk nyfikenhet eller konfrontation? Har passerat

Måndag 31 oktober 2016 09:00 - 09:50 Östra scenen

Föreläsare: Christer Mattsson

Kategori: Samtiden

Hur växer olika våldsutövande identiteter växer fram? Vad är upplevd verklighet och därmed övertygelse för de människorna som har den identiteten? Just vad identitet är och leder till är extra viktigt att försöka reda ut. Identitet, det egna jaget, uppstår inte plötsligt bara av sig själv inifrån individen. Det finns alltid ett sammanhang och ett samhälle runtomkring. Hur kan vi hantera det?

Skolform/målgrupp

Grundskola 4-9
Gymnasium
Fritidshem
Specialpedagog
Vuxenutbildning
Sfi
Bibliotikarie
SYV
Skolledare/rektor
Lärar- och SYV-student

Programform

Föreläsning

Föreläsare

Christer Mattsson Föreläsare

Christer Mattsson är tf föreståndare för Segerstedtinstitutet.