Linda Johansson Föreläsare

Föreläsare för

Karriärtjänster – hur och varför?

Måndag 09:00 - 09:50 Norra scenen

Linda Johansson är förstelärare i svenska på högstadiet, Häggvikskolan.