Huvudbild för Skolforum 2016
Profilbild för Matematiktävlingar-ett rikt material i den ordinarie undervisningen

Matematiktävlingar-ett rikt material i den ordinarie undervisningen Har passerat

Måndag 31 oktober 2016 09:00 - 09:20 MANVTE

Föreläsare: Susanne Gennow

Kategori: Utbildningen

För många elever kan deltagande i matematiktävlingar vara utmanande och inspirerande och det är därför viktigt att låta alla som vill få möjligheten att delta. Men tävlingsuppgifterna är inte förbrukade utan de kan bli material till många lektioner. I den här workshopen vill jag visa hur uppgifterna kan användas i undervisningen.

Skolform/målgrupp

Grundskola F-3
Grundskola 4-9
Gymnasium
Vuxenutbildning
Sfi
Skolledare/rektor
Lärar- och SYV-student

Programform

Workshop

Skolämne

Matematik

Föreläsare

Susanne Gennow FöreläsareUtställare

Kängurutävlingen

Susanne Gennow, Danderyds Gymnasium och NCM. Förste lärare i matematik och ansvarig för spetsutbildningen i matematik, Matematikgymnasiet vid Danderyds Gymnasium, samt ordförande i organisationskommittén för Högstadiets Matematiktävling. Arbetar vid NCM med Kängurutävlingen och Mattebron.