Sten Arevik Föreläsare

Föreläsare för

Digitala undervisningsresurser från ett utvecklingspsykologisk och didaktiskt perspektiv

Måndag 09:00 - 09:50 T3

Sten Arevik är lärare, lärarutbildare och skolforskare. Hans intresseområde är undervisning och begreppsliga och språkliga resurser för kunskapsutveckling. Sten Arevik fokuserar på utmaningar och möjligheter i ljuset av nya villkor för omvärldsorientering, IKT, skolans kunskapsuppdrag, utvecklingspsykologi och didaktik.