Kari Hamfors Wernolf Föreläsare

Föreläsare för

Rätt som det är – Om Barnkonventionen för barn 4 – 7 år

Måndag 09:00 - 10:20 T5

Kari Hamfors Wernolf är skådespelare.