Christer Mattsson Föreläsare

Föreläsare för

Empatisk nyfikenhet eller konfrontation?

Måndag 09:00 - 09:50 Östra scenen

Christer Mattsson är tf föreståndare för Segerstedtinstitutet.