Mattias Ringqvist Föreläsare

Föreläsare för

Karriärtjänster – hur och varför?

Måndag 09:00 - 09:50 Norra scenen

Mattias Ringqvist är rektor vid Häggviks förskolor och skolor.