Huvudbild för Skolforum 2016
Profilbild för Ett inkluderande arbetssätt i mötet med nyanlända elever – Hur funkar det?

Ett inkluderande arbetssätt i mötet med nyanlända elever – Hur funkar det? Har passerat

Måndag 31 oktober 2016 09:00 - 09:50 T1

Föreläsare: Camilla Jönsson, Frida Svensson

Kategori: Utbildningen, Samtiden

Elevens drömmar, kunskaper och erfarenheter är ofta dolda för oss när vi inte kan kommunicera med eleven. Hur kan man genom ett öppet och inkluderande förhållningssätt arbeta effektivt och se alla elever som en resurs i klassrummet?

Skolform/målgrupp

Grundskola F-3
Grundskola 4-9
Gymnasium
Förskola
Fritidshem
Vuxenutbildning
Sfi
Skolledare/rektor
Lärar- och SYV-student

Programform

Föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Camilla Jönsson

Camilla Jönsson Föreläsare

Förstelärare

Camilla arbetar som förstelärare på Ungdomscentrum i Hässleholm, där det största programmet är språkintroduktion. Camilla möter dagligen elever med blandad skolbakgrund och språk och lyckas i sin undervisning inkludera alla elever.

Profilbild för Frida Svensson

Frida Svensson Föreläsare

Frida arbetar som förstelärare och specialpedagog på Ungdomscentrum i Hässleholm, där det största programmet är språkintroduktion. Frida har under åren arbetat i nära samarbete med studiehandledare och sett styrkan i detta arbetssätt.