Kerstin Pettersson FöreläsareUtställare

Universitetslektor
Lärarutbildningar vid Stockholms universitet

Föreläsare för

Wow, vilken resa! - Att utvecklas som lärare i matematik och naturvetenskap

Måndag 09:00 - 09:50 C7

Seminarieledare Kerstin Pettersson är universitetslektor i matematikämnets didaktik samt programansvarig för magister – och masterprogrammen i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet. Kerstin är i grunden gymnasielärare i matematik och fysik men har under många år undervisat i matematik på högskola.

Skola / företag

Stockholms universitet

Jag jobbar inom
Elev Övrigt
Län

Stockholms län

Jag arbetar som

Annat