Huvudbild för Skolforum 2016

Karriärtjänster – hur och varför? Har passerat

Måndag 31 oktober 2016 09:00 - 09:50 Norra scenen

Föreläsare: Cecilia Eriksson, Linda Johansson, Mattias Ringqvist, Patrik Ribe, Ulrika Németh

Kategori: Människan

Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar hur den statliga satsningen på karriärtjänster kan göra praktisk nytta i skolverksamheten.

Så bidrar förstelärarna till utveckling på vår skola – ett samtal med en rektor, en lärare och en förstelärare från samma skola. Hur skapar man en lärande organisation? 

Så bidrar lektorer till utvecklingen på några skolor – ett samtal med några lektorer om deras roll i skolan. Hur kan forskningen komma till användning i skolans vardag?

Samverkande företag

Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund

Skolform/målgrupp

Grundskola F-3
Grundskola 4-9
Gymnasium
Förskola
Fritidshem
Specialpedagog
Grund- och gymnasiesärskola
Vuxenutbildning
Sfi
SYV
Skolledare/rektor
Lärar- och SYV-student

Programform

Föreläsning

Föreläsare

Cecilia Eriksson Föreläsare

Cecilia Eriksson är forskarstuderande och förstelärare, Alfaskolan, Solna.

Linda Johansson Föreläsare

Linda Johansson är förstelärare i svenska på högstadiet, Häggvikskolan.

Mattias Ringqvist Föreläsare

Mattias Ringqvist är rektor vid Häggviks förskolor och skolor.

Patrik Ribe Föreläsare

Patrik Ribe är utredare på Lärarförbundet.

Ulrika Németh Föreläsare

Ulrika Németh är fil lic och lektor, Östra gymnasiet, Huddinge.